banner

BAND I   GELDERLAND, UTRECHT EN OVERIJSSEL

Utrecht, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1725 I: 1   Utrecht, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1725
Ultraiectini Dominii tabula / multo aliis auctior et correctior, per F. de Wit.
Schaal [ca. 1:120.000].
T'Amsterdam : by I. Côvens en C. Mortier, [ca. 1725].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47 x 56 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


Utrecht en een deel van Gelderland, Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk jr., ca. 1750 I: 2   Utrecht en een deel van Gelderland, Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk jr., ca. 1750
Tabula nova provinciae Ultrajectinae / quam jussu nob. hujus dominij ordinum emensus est Bernardus du Roy geometra, et in lucem edidit Nicol. Visscher ; L. van Anse schulp.
[Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior, [ca. 1750].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, handgekleurd ; 47 x 85 cm.


Utrecht door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750 I: 3-4   Utrecht door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
La Seigneurie d'Utrecht / dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson ...
Schaal [ca. 1:165.000].
A Amsterdam : chez J. Cóvens et C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 42 x 54 cm.


Utrecht in 17 bladen door Bernard de Roy, uitgave Covens en Mortier, 1743 I: 5-21   Utrecht in 17 bladen door Bernard de Roy, uitgave Covens en Mortier, 1743
Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht volgens ordre van d'Ed. Mog. Heeren Staten van welgemelden lande doen meten en in kaart brengen / door Bernard du Roy, ingenieur ; G. Hoet del. ornam. ; T. Doesburgh sculps.
Schaal [ca. 1:40.000].
[2e herziene druk].
Tot Amsteldam : door Iohannes Cóvens en Cornelis Mortier, [1743].
1 kaart in 17 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 56 x 37 cm, tezamen 120 x 185 cm, kaart met titel en rand 166 x 225 cm.

Plan voor een kanaal van de stad Utrecht naar de Zuiderzee, uitgave Wed. Joachim Ottens, ca. 1725 I: 22   Plan voor een kanaal van de stad Utrecht naar de Zuiderzee, uitgave Wed. Joachim Ottens, ca. 1725
Nieuwe en nette aftekening vande door gravinge die er staat te geschieden beginnende van de stadt Utrecht tot aan Spakenborg in de Zuyder Zee met des zelfs afbakinge &c.
Schaal [ca. 1:40.000].
Gedrukt tot Amsterdam : by de Wedu. Ioachim Ottens op de Nieuwendyk in de Warelt kaart, [1725-1726].
2 kaarten op 1 blad : kopergravure ; elk 17 x 34 cm.

I: 23   Vrijheid van de stad Utrecht, Caspar Specht, uitgave Joachim Ottens, ca. 1715
Ultrajecti ejusdemque territorii delineatio geometrica / ex officina C. Specht nunc apud Ioac. Ottens.
Schaal [ca. 1:20.000].
[Amsterdam] : Ioac. Ottens, [ca. 1715].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 37 x 52,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


I: 24   Omgeving van de stad Utrecht met de opgeworpen verdedigingswerken van 1787, uitgave D.M. Langeveld
Kaart van de stad Utrecht en eene zyde van de revier de Leck : met de batteryen retranchementen die door de burgers van Utrecht op orders van den Hr. Rhyn grave Von Salm buiten de stad en omleggende plaatsen in den jaare 1787 zyn opgeworpen / C.H. Koning sculps. ; D.M. Langeveld excud. 1789.
Schaal [ca. 1:40.000].
[Amsterdam] : D.M. Langeveld, [1789].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 37 x 49 cm.


I: 25-30   Slaperdijk in de Gelderse Vallei in 6 bladen door Justus van Broeckhuysen, 1705
Caarte vanden Slaperdijk streckende vande Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland / ten versoecke van de Heeren Praesident en Gecommitteerdens tot de directie van den Slaperdyck, heb ick Justus van Broeckhuysen geadmitteerd landmeeter 's Hoofs van Utrecht gemeeten, en vervolgens gecarteerd den Slaperdyck, met de annexe landeryen, streckende van de Stichtse Bergen tot aan de hoogte van Gelderland, en overgelevert aan de voornoemde Heeren in September 1705. By my J.v. Broekhuysen ; [gegraveerd door Caspar Specht].
Schaal [ca. 1:5.600].
[S.l. : s.n.], 1705.
1 kaart in 6 bladen (8 segmenten) ; kopergravure, handgekleurd ; diverse afmetingen: 17 x 48 cm en 59 x 48 cm, tezamen 76 x 192 cm.


I: 31-35   Goudestein en een deel van de Heerlijkheid van Maarsseveen in 5 bladen, ca. 1690
Een gedeelte van de heerlyckheyt van Maerseveen / J. van der Heyden pinsit ; Phi. Bouttats schulp.
Schaal [ca. 1:3.000].
[S.l. : s.n., ca. 1690].
1 kaart in 5 bladen (4 kaartbladen + 1 blad met koptitel in banderolle) : kopergravure, handgekleurd ; elk blad. 45 x 59 cm, tezamen 90 x 118 cm.


I: 36   Gelderland, uitgave Joachim Ottens, ca. 1710
Ducatus Geldriae nova tabula in tetrarchias Noviomagi, Arnhemii, Ruremondae in Zutphaniae comitatûm distincta, et edita à auctore Joachimo Ottens geographo Amstelodamensi.
Schaal [ca. 1:320.000].
[Amsterdam] : Joachim Ottens, [ca. 1710].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 59 x 49,5 cm.


I: 37-38   Gelderland door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, Alexis Hubert Jaillot (uitgave Pieter Mortier), ca. 1692
Gueldre Hollandois ou La Veluwe, La Betuwe et le Comté de Zutphe dans le Duché de Gueldre / tiré de plusieurs memoires les pl.s recents par le S. Sanson geographe ordinaire du Roi.
Schaal [ca. 1:190.000].
A Paris : chez H. Iaillot, joignant les grands Augustins aux deux globes, [ca. 1692].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 54 x 74 cm.


I: 39   Veluwe, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Ducatus Geldriae Tetrachia Arnhemiensis sive Velavia.
Schaal [ca. 1:130.000].
Amstelodami : apud Cóvens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 46 x 56 cm.


I: 40   Gedeelte van het landgoed Biljoen genaamd Beekhuizen door J. Willemse, Steendrukkerij D.K. Muller, ca. 1825
Kaart van een gedeelte van het landgoed Biljoen genaamd Beekhuizen / ontworpen en op den steen gebragt door J. Willemse.
Schaal [ca. 1:6.000].
Arnhem : ter steendrukkerij van D:K: Muller & Comp., [ca. 1825].
1 kaart : lithografie, gedeeltelijk handgekleurd ; 42 x 34,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


I: 41   Kwartier van Nijmegen, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Tetrachia ducatus Geldriae Neomagensis.
Schaal [ca. 1:150.000].
Amstelodami : apud I. Cóvens & C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 44 x 55 cm.


I: 42-43   Tielerwaard door Hendrik Tas, verbeterd en uitgebreid door W.A. Bachiene, uitgave Johan Willem Kanneman, 1759
Deze landkaart van den Thieler Waard / naar een tekening in 't groot ontworpen, door den landmeeter Wouter Leempoel, in den Jaare 1699 ; met daar in gevoegde geprojecteerde dwars-dyken, ter gelegenheid der zeven beruchte doorbraaken in den Dalemschen Dyk, in den Jaare 1729, door den landmeeter Hendrik Tas ; nu verkleint, als mede door nodige veranderingen, naar de jegenswoordige gesteldheid des lands (inzonderheid betreffende den loop der rivieren) verbeeterd, en doorgaans veel vermeerderd door den heer W.A. Bachiene, predikant te Maastricht ... ; word ... opgedragen, aan de ... Heeren, wier naamen en wapenen onder deze kaart gesteld zijn; door ... Johan Willem Kanneman, uitgever dezer landkaart ; J. van Jagen mappam sculpsit ; J.C. Philips figuras appost. Fecit.
Schaal [ca. 1:25.000].
[S.l.] : Johan Willem Kanneman, [1759].
1 kaart in 2 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 61,5 x 69,5 cm, tezamen 61,5 x 139 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


I: 44   Kwartier van Zutphen, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Comitatus Zutphaniae sive Geldriae Tetrachiae Zutphaniensis Isalaeque fluvii / correctissima descriptio denovo revisa, accurate divisa et edita per F. de Witt Amstelodami.
Schaal [ca. 1:170.000].
Amstelodami : Apud I. Cóvens et C. Mortier, [2de kwart 18de eeuw].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 47 x 54,5 cm.


I: 45   Kwartier van Roermond, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Tetrachia ducatus Geldriae Ruremondana secundum divisiones tractatuum Ultrajecti &c.
Schaal [ca. 1:115.000].
Amstelodami : apud I. Covens et C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47,5 x 58 cm.


I: 46-49   Gelderland in 4 bladen, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Nouvelle discription du Duché de Gueldres comprennant aussy le comté de Zutphen avecq le duché de Cleves, la Mayerie de Bois-le-Duc etc. = Nieuwe beschryvinge van het Hertogdom van Gelre begrypende mede het Graefschap Zutphen met het Hertogdom van Cleef en andere bygelegen landen.
Schaal [ca. 1:165.000].
A Amsterdam : chez Jean Cóvens et Corneille Mortier, [ca. 1750].
1 kaart in 4 bladen ; kopergravure, handgekleurd ; resp. 45 x 40 cm (links boven en beneden) en 46 x 49 cm (rechts boven en beneden), tezamen 91 x 89 cm.


I: 50   Overijssel door Nicolaas ten Have, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1730
Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel / auctore N. ten Have ; emendata a F. de Wit.
Schaal [ca. 1:200.000].
't Amsterdam : by I. Covens et C. Mortier, [ca. 1730].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 46 x 53,5 cm.


I: 51-52   Overijssel door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
La Seigneurie d'Over-Yssel subdivisée en trois parties Sallant, Twente et Drente / dressée sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson, geographe ordinaire du Roy.
Schaal [ca. 1:300.000].
A Amsterdam : chez Jean Cóvens et Corneille Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 55,5 x 42,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


I: 53-56   Overijssel in 4 bladen door Nicolaas ten Have, uitgave Jan de Lat, 1743
Transisalania Provincia vulgo Over-Yssel / auct. N. ten Have ; vermeerdert en verbeetert door J. de Lat, 1743 ; Gerardus Coeck hasce literas sc.
Schaal [ca. 1:100.000].
Te Deventer : by Jan de Lat excudit, 1743.
1 kaart in 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk bl. 42,5 x 52,5 cm, tezamen 85 x 105 cm.