banner

BAND II   HOLLAND 1. ZUID-HOLLAND

Holland, Utrecht en een deel van Gelderland door Caspar Specht, uitgave Reinier en Josua Ottens, ca. 1726 II: 1   Holland, Utrecht en een deel van Gelderland door Caspar Specht, uitgave Reinier en Josua Ottens, ca. 1726
Hollandiae Comitatus una cum Ultrajectino Dominio nec non maximis partibus Geldriae Ducatus = Kaart van 't graafschap Holland naauwkeurig afgedeelt in zyne Heemraadschappen, Baljuwschappen en Waarden nevens verscheide andere minder afdeelingen en onderhorige landen als mede van de Heerlykheit Utrecht en het grootste gedeelte van Gelderlandt / per C. Specht.
Schaal [ca. 1:310.000].
Te Amsterdam : by Reinier en Josua Ottens, op den Nieuwen Dijk in de Werelt Kaart, [1726-1742].
1 kaart : kopergravure ; 51 x 57,5 cm.

Holland en aangrenzende gebieden door Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750 II: 2   Holland en aangrenzende gebieden door Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750
Hollandiae Comitatus in ejusdem subjacentes ditiones; una cum toto Ultrajectino dominio, nec non maximis partibus Geldriae Ducatus, Frisiae Comitatus, aliarumque Vicinarum Provinciarum foederatarum / exactissimè delineatus per Nicolaum Visscher Amst. Bat. ; G. Gouwen schulp.
Schaal [ca. 1:300.000].
[Amsterdam] : nunc apud Petrus Schenk Junior, [ca. 1750].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure; 74 x 56 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


Holland, Utrecht en een deel van Gelderland door Caspar Specht, uitgave Reinier en Josua Ottens, ca. 1726 II: 3   Titelblad van een grote kaart van Holland, uitgave Johannes Covens en Zoon, 1792
Nieuwe en zeer nauwkuerige [sic!] Kaart der Provintien Holland, en Utrecht, met alle derzelver wegen, wateringen, veenplassen, droogmakereijen &c / naar de beste origineele stukken geteekent en in 't licht gegeeven door J. Covens en Zoon ; C. Covens del. ; C. van Baarsel, sculp. 1790.
Schaal [ca. 1:180.000].
Amsterdam : J. Covens en Zoon, 1792.
1 kaart in 3 bladen : kopergravure ; 136 x 78 cm.


II: 4   Hollandse zeegaten van Goeree tot Hoek van Holland door Nicolaas Cruquius, Landsdrukkerij, 1734
Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt, etc. / volgens order van ... de Heeren Staaten van Holland & West-Vrieslandt, gemeeten, gepeylt en op voetmaat in kaart gebragt; bezuyden het eylandt in Maart 1729, en daar benoorden in de maanden July 1731 en 1732 door ... Nicol. Cruquius ; en vervolgens in 't koper door David Coster ; en gelettert door Claas Kondet. Anno 1733.
Schaal [ca. 1:54.000].
[Den Haag : Landsdrukkerij, 1734].
1 kaart : kopergravure ; 65 x 54 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


II: 5   Goeree en Overflakkee door Anthony van Weel, uitgave J. Hendriksen, 1793
Kaarte van 't eiland Overflacque en Goedereede / met betrekking tot de legging der dorpen en plaatsen meetkundig opgenomen en voor het overige uit origineele kaarten en eige waarnemingen te zamen gesteld in de jaaren 1792 en 1793 door Anthony van Weel geadmitteerd landmeeter ; gegraveerd door C. van Baarsel.
Schaal [ca. 1:50.000
[Rotterdam] : J. Hendriksen, excudit, [1793].
1 kaart : kopergravure ; 54 x 87,5 cm.

II: 6   Noord-Holland door Cornelis Covens, uitgave Johannes Covens en Zoon
Nieuwe kaart van Noord Holland : verdeeld in de hoogheemraadschappen, van Kennemerland, West-Friesland en Waterland, benevens de drooggemaakte meeren, als Purmer, Wormer, Beemster, Schermer enz. bevattende meede de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling / zeer nauwkeurig geteekend, en in 't licht gegeeven door, Johannes Cóvens en Zoon te Amsterdam ; C. Cóvens delin. ; C. van Baarsel sculp. 1792.
Schaal [ca. 1:180.000].
Amsterdam : Johannes Cóvens en zoon, 1792.
1 kaart : kopergravure ; 87 x 57,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


II: 7-11   Ring van Putten in 4 bladen door Bernard de Roij, uitgave 1701
Caerte van den Ring van Putten / Bernard de Roij.
Schaal [ca. 1:8.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart in 4 bladen + titelblad : kopergravure ; elk blad 49 x 62 cm, tezamen 98 x 126 cm.


II: 12-31   Holland in 40 bladen door Jacob Aertsz Colom, uitgave Covens en Mortier, ca. 1725
Comitatus Hollandiae et Dominii Ultraiectini tabula / [door Jacob Aertsz. Colom].
Schaal [ca. 1:60.000].
Amstelodami : ex officina I. Cóvens et C. Mortier vulgo de Vygendam, [ca. 1725].
1 kaart in 40 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 40,5 x 29,5 cm, tezamen 160 x 289 cm.


II: 32   Frontispice van het kaartboek van Voorne in 32 bladen door Heyman van Dyck, ets door Romeijn de Hooghe, 1701
Voorne : Caart-boeck van alle de dorpen en polders gelegen inden lande van Oost ende West Voorne mitsgaders Over Flacqueê ... / Gedaan maaken door ordre ende resolutie vande heeren Breetste Geerfdens vanden selven lande genomen op den 7e Juny 1695 / Rom. De Hooge I.V.D. et Com. R. auct.
[S.l. : s.n.], 1701.
1 blad : koperets, handgekleurd ; 50 x 67 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


II: 33   Oostvoorne door Heyman van Dyck 1695, uitgave 1701
Caarte vande polder van Oost Voorn / Heyman van Dyck fecit 1695 ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 48,5 x 67 cm.


II: 34   Rugge door Heyman van Dyck 1696, uitgave 1701
Caarte vande polder van Rugge A° 1696 / Heyman van Dyck fecit ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701] . 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49,5 x 68,5 cm.


II: 35   Klein Oosterland en Kley-Burgh (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte vande polders van Klein Oosterland en Kley-Burgh / A. Steyaart invenit ; Heyman vander Dyck fecit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:4.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure ; 48 x 69 cm.


II: 36   Oud- en Nieuw Rockanje door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande polders van Oud en Nieuw Roc-anje / A. Steyaart invenit ; Heyman van Dyck fecit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 48 x 67,5 cm.


II: 37   Nieuwenhoorn (door Heyman van Dyck) 1695, uitgave 1701
Caarte vande polder vanden Nieuwen Hoorn 1695 / I. Luyken fecit cum aqua forti ; I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit.
Schaal [ca. 1:6.000].
[S.l : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 52 x 65 cm.


II: 38   Nieuwe Gote (door Heyman van Dyck) 1696, uitgave 1701
Caarte vande polder vande Nieuwe-Goote, Ao. 1696 / A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 71 cm.


II: 39   Vier Polders (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte vande Vier Polders / A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1696].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 66 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


II: 40   Naters en Pancras Gors (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte der heerlycheyt van Naters ende Pancras Gors / A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 48,5 x 69 cm.


II: 41   St. Anna Polder en het Schape Gors door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte van Ste. Anna Polder ende 't Schape Gors / H. vander Dyck fecit ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 70 cm.


II: 42   St. Cornelis- of Quackpolder (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte van Sinte Cornelis Polder anders De Quacq / A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 70 cm.


II: 43   Nieuw Helvoet (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte vande polder van Nieuw-Helle-Voet / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:6.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 65 cm.


II: 44   Oudenhoorn (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:6.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 65 cm.


II: 45   Oude en Nieuwe Struit (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte vande ambachts heerlykheyt vande Oude en Nieuwe Streuyt / A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 68,5 cm.


II: 46   Zwartewaal (door Heyman van Dyck) 1697, uitgave 1701
Caarte vande polder van Swarte-Waal, 1697 / I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 67,5 cm.


II: 47   Heenvliet (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte ende afbeeldinge der stede en vrye heerlykheyt van Heenvliet / I. Luiken fecit cum aqua forti ; I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit.
Schaal [ca. 1:8.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 86 cm.

II: 48   Abbenbroek (door Heyman van Dyck) 1701, uitgave 1701
Caarte ende afbeeldinge der heerlykheyd van Abbenbroek 1701 / I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit.
[S.l.; s.n.. 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 67,5 cm.


II: 49   Westvoorne (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Generale caarte ende afbeeldinge vanden eylande van West Voorn / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:20.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50,5 x 72 cm.


II: 50   Goedereede en polders (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte der stadt Goede Reede en haar onderhoorende polders / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 70 cm.


II: 51   Oudeland van Diependorst (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte van het Oude Landt van Diepen Dorst / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50,5 x 70 cm.


II: 52   Oude- en Nieuweland in West Voorne (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Caarte van het oude nieuwe landt in West Voorn / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50,5 x 69 cm.


II: 53   West Nieuweland in West Voorne door Heyman van Dyck 1696, uitgave 1701
Caarte vant west nieuwe lant in West Voorne 1696 / I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; Heyman van Dyck fecit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 69 cm.


II: 54   Oude Oostdijk door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande polder vanden ouden Oost dyck in West Voorn / A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti ; H. van Dyck fecit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49,5 x 69 cm.


II: 55   Overflakkee (door Heyman van Dyck), uitgave 1701
Generale caarte vanden lande van Voorne inden lande van Over Flacquee / I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 71 cm.


II: 56   Oude-Tonge door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande Oude Tonge inde heerlykheyt ende lande van Grysoort / Heyman vander Dyck fecit ; I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50,5 x 69 cm.


II: 57   Dirksland door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande ambachts heerlykheyt van Dirckx Landt / Heyman vander Dyck fecit ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 69 cm.


II: 58   Meliszand door Heyman van Dyck 1696, uitgave 1701
Caarte vande heerlykheyt van Melis Sant 1696 / Heyman van Dyck fecit ; A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 69 cm.


II: 59   Nieuwe-Tonge door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande Nieuwe Tonge inde heerlykheyt ende lande van Grys Oort / Heyman van Dyck fecit ; A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 48,5 x 69 cm.


II: 60   Grijsoord door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Generale caarte vande gansche heerlykheyt ende jurisdictie van Grys Oort / Heyman van Dyck fecit ; I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:18.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure handgekleurd ; 50 x 71 cm.


II: 61   Oud- en Nieuw Herkingen door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande polders van Out en Nieuw Herckingen / Heyman van Dyck fecit ; I. Luiken fecit cum aqua forti ; A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 70 cm.


II: 62   Roksenisse door Heyman van Dyck 1696, uitgave 1701
Caarte vande polder van Rockxsennisse 1696 / Heyman van Dyck fecit ; I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49 x 68 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


II: 63   Onwaard en Aarddijkswal door Heyman van Dyck, uitgave 1701
Caarte vande polders van Onwaart en Aerts Dyck Wal / Heyman vander Dyck fecit ; I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti.
Schaal [ca. 1:5.000].
[S.l. : s.n., 1701].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 48 x 68 cm.