banner

BAND III   HOLLAND 2. ZUID-HOLLAND


III: 1   Zeven Verenigde Nederlanden, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Belgium foederatum / emendatè auctum et novissimè editum per F. de Witt Amstelodami.
Schaal [ca. 1:600.000].
T'Amsterdam : by Cóvens en Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 46,5 x 55,5 cm.


III: 2   Holland, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Comitatus Hollandiae tabula / pluribus locis recens emendata a Frederico de Wit.
Schaal [ca. 1:300.000].
[Amsterdam] : ex officina I. Cóvens & C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 45,5 x 55,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


III: 3   Delfland, Schieland en de Zuid-Hollandse eilanden door Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1740
Delflandia, Schielandia, et circumjacentes insulae ut Voorna, Overflackea, Goerea, Yselmonda et aliae / ex conatibus geographicis Nicolai Visscher Amst. Bat.
Schaal [ca. 1:180.000].
[Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk junior, [ca. 1740].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 46 x 56 cm.


III: 4   Het zuidelijk deel van Zuid-Holland door Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1775
Hollandiae pars meridionalior, vulgo Zuyd-Holland / auctore Nic. Visscher.
Schaal [ca. 1:170.000].
[Amsterdam] : nunc apud P. Schenk jun., [ca. 1775].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 46 x 56 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


III: 5   Kopie in handschrift van een kaart van de Zuid-Hollandse eilanden, waarden en riviermondingen vóór de Sint Elisabethsvloed van 1421 door F.G. Meybaum, 1733
Copeij van eene aude autentique carte vertoonende het gedeelte van Suyd Holland met syne wateren en revieren soo als het selve heeft geleegen voor de groote innondatie vant jaar 1421 / anno 1733 F.G. Meybaum Ing. Extraordi.
Schaal [ca. 1:90.000].
[S.l., 1733].
1 kaart op 2 gemonteerde bladen: handschrift, gekleurd ; 52 x 103 cm.


III: 6   Kust van Zuid-Holland tussen Hoek van Holland en Ter Heijde door Johannes Bloteling, uitgave 1738
[Kaart van de kust van Zuid-Holland tussen Hoek van Holland en Ter Heijde] / Johannis Bloteling landm.r.
Schaal [ca. 1:10.000].
[S.l. : s.n., 1738].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 53,5 x 88 cm.


III: 7-10   'Postkaart' van de Maasmonding in 4 bladen door Jacob Quacq, uitgave 1665
De mont van de Maes : Met een op rechte af-beeldinge van alle de actien die bij het Postiacht, de loots boots en andere schepen in het uijt en in seilen oock van het posthuijs en postillions werden gedaen / int licht gebracht door Jacob Quacq, postmeester der stadt Rotterdam.
Schaal [ca. 1:14.000].
[S.l. : s.n., 1665].
1 kaart in 4 bladen : kopergravure ; elk blad 37,5 x 53 cm, tezamen 75 x 106 cm.


III: 11-13   Maas van Rotterdam tot de Noordzee in 4 bladen door Jacob Quacq, uitgave 1665
Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee, met de aengelege steden, en plaetsen, sanden, drooghten, en coersen, soo als die tegen woordigh bevaren wert / int licht gebracht door Jacob Quacq post meester der stadt Rotterdam.
Schaal [ca. 1:25.000].
[S.l. : s.n.], 1665.
1 kaart in 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 49 x 35,5 cm, tezamen 49 x 142 cm.


III: 14   Bijblad bij de kaart van de rivier de Merwede van Hardinxveld tot Loevestein door Nicolaas Cruquius, met een overzichtskaart, profielen van de rivier en dijken en grafieken van waterstanden, uitgave 1730
No. 3 Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc. / [door Nicolaas Cruquius].
Schaal [ca. 1:53.000].
['s-Gravenhage : Landsdrukkerij, 1730].
1 kaart en profielen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; kaart 22 x 62,5 cm, geheel 52,5 x 62,5 cm.
Genummerd 2 (profiel rivier), 3 (kaart), en 4 (profielen en grafieken waterstanden).


III: 15   Merwede en een gedeelte van de Maas ter hoogte van Gorinchem en Woudrichem, naar Cruquius en Bolstra, uitgave 1755
[Kaart van de Merwede en een gedeelte van de Maas van Gorinchem tot voorbij Loevestein] / [naar een kaart van Nicolaas Cruquius door Melchior Bolstra].
Schaal [ca. 1:10.000].
['s-Gravenhage : Landsdrukkerij, 1755].
1 kaart : kopergravure ; 37 x 48 cm.


III: 16   Merwede tussen Loevestein en Hardinxveld met project tot aanleg van een nieuwe dijk door het Land van Altena en een overlaat door Abel de Vries, uitgave 1726
[Kaart van de rivier de Merwede tussen Loevestein en Hardinxveld met een project tot de aanleg van een nieuwe dijk door het Land van Altena en een overlaat] / [door Abel de Vries].
Schaal [ca. 1:9.500].
['s-Gravenhage : Landsdrukkerij, 1726].
1 kaart : kopergravure ; 36 x 46 cm.


III: 17   Merwede van Sleeuwijk tot Loevestein door Nicolaas Cruquius, Landsdrukkerij, 1730
De rivier de Merwede, van even boven het dorp Sleeuwyk, oostwaards op, verby Gorinchem, en de mond van de Linge, tot aen desselfs beginsel, namentlyk de rivieren de Waal, en Mase, by Woudrichem, en Loevesteyn etc. / [door Nicolaas Cruquius]
Schaal [ca. 1:10.000].
['s-Gravenhage : Landsdrukkerij, 1730].
1 kaartblad (van 2 bladen) ; 54 x 64 cm (tezamen 54 x 128 cm).


III: 18   Merwede van de Steenen-Hoek tot Sleeuwijk door Nicolaas Cruquius, uitgave 1730.
De rivier de Merwede, van (omtrent) de Steenen-Hoek, oostwaarts op, tot verby het dorp van Sleeuwyk, met den Ouden-Wiel, en de killen, die uit de-selve na den Bies-Bos afloopen etc. / [door Nicolaas Cruquius].
Schaal [ca. 1:10.000].
['s-Gravenhage : Landsdrukkerij, 1730].
1 kaartblad (van 2 bladen) ; 54 x 64 cm (tezamen 54 x 128 cm).

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


III: 19   Eiland van Dordrecht, uitgave Matthijs de Vries, 1725
De stat Dordrecht met de aenpalende landen als Out Dubbeldam, den Zuyt en Noortpolder, den Alloysen of Boven polder, den polder van Wieldrecht met de aenwassen. Als mede de Merwedegront Crayesteyn en vordere rivieren voorby de voornoemden stadt loopende / nieulycx uytgegeven door Matth. de Vries ; [gegraveerd door B. Stoopendal].
Schaal [ca. 1:17.000].
[Dordrecht : Matthijs de Vries, 1725].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 48 x 60 cm.


III: 20-27   Rozenburg in 8 bladen door Willem van Swieten en Johannes Sandifort, uitgave Jacobus de Iongh, 1727
Kaarte ende meetinge gedaan ende gemaakt bij ons ondergeschreven uijt last en ordre van de ed. mogende heeren commissarissen van haar ed. grootmogende de heeren staaten van Holland ende Westvrieslandt, tot de verkoopinge der selver domijnen geauthoriseert; van den eijlande Oudt en Nieuw Roosenburg, Blanken­burg, Ruijge, en Lange Plaat; gelegen in de reviere de Maase, tusschen het landt van Holland, en de lande van Voorne en Putten / gemeeten ... geteekent den 24 ste maart 1727 Willem van Swieten [en] Johannis Sandifort.
Schaal [ca. 1:4.000].
In 's Gravenhage : bij Iacobus de Iongh, [1727].
1 kaart in 8 bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; elk blad 49 x 56 cm, tezamen 97 x 224 cm.


III: 28   Overzichtskaart van Delfland door Nicolaas en Jacob Cruquius, uitgave 1712
't Hooge heemraedschap van Delflant / volgens ordre door Kruikius ; [in kaart gebracht door Nicolaas en Jacob Cruquius] ; L. van Anse, T. Doesburch, Jac. et Joan. Deur, en P. Ruyter sculp.
Schaal [ca. 1:45.000].
[Delft : s.n.], 1712.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 52 x 58 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


III: 29-55   Delfland in 25 bladen door Nicolaas en Jacob Cruquius, uitgave 1712
't Hooge heemraedschap van Delflant met alle de steden, dorpen, ambachten, litmaten, polders, blocken, gehugten, buerten, hofsteden, woningen, boomgaerden, tuynen, velden, sluyzen, vaerten, vlieten, stranden, duynen, dycken, wegen, kaden, molens, bruggen, meeren, dobbens, wateringen etc. daer in gelegen op voetmaet / in kaert gebracht A° MDCCXII ; volgens ordre van ... dykgraef en hooge heemraden van Delflant gemeten en in kaert gebracht door de geadmitteerde landmeters Nicol. en Jac. Kruikius ; A. Houbraken del. ornam., T. Doesburgh, L. van Anse, Joan. Deur, Jac. Deur, en P. Sluyter sculp.t.
Schaal [1:10.000].
[Delft : s.n.], 1712.
1 kaart in 25 bladen en 2 bladen titelstrook : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 50 x 57 cm, tezamen 260 x 280 cm.

III: 56-58   Zeestraat tussen 's-Gravenhage en Scheveningen van Constantijn Huygens in 3 bladen door Johan van Swieten, gegraveerd bij Frederick de Wit, ca. 1665
[Plattegrond en profiel van de straatweg van 's-Gravenhage naar Scheveningen] / gemeten gepeylt en geteeckent door Johan van Swieten landtmeeter, en in t'kooper gebraght by F. de Wit.
Schaal [ca. 1:2.700].
[S.l. : s.n., ca. 1665].
1 kaart in 3 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 50 x 41,5 cm, tezamen 41,5 x 150 cm.


III: 59-67   Schieland in 9 bladen door Jan Stampioen en Johannes Vingboons, uitgave Abraham van Hoorn, 1684
Het Hooge Heemraedtschap van Schielandt / ... in caert gebracht door Mr. Jan Stampioen ... in 1651, 1652 ende 1653 ; in coper gesneden en geteeckent door J. Vingboons.
Schaal [ca. 1:14.000].
[2e dr.]
Tot Rotterdam : gedruckt by Abraham van Hoorn, [1684].
1 kaart in 9 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 48,5 x 58 cm, tezamen: 145,5 x 174 cm.