banner

BAND V   HOLLAND 4. NOORD-HOLLAND


V: 1   Noord-Holland, uitgave Johannes Covens en Zoon, 1792
Nieuwe kaart van Noord Holland : verdeeld in de hoogheemraadschappen, van Kennemerland, West-Friesland en Waterland, benevens de drooggemaakte meeren, als Purmer, Wormer, Beemster, Schermer enz. bevattende meede de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling / zeer nauwkeurig geteekend, en in 't licht gegeeven door, Johannes Cóvens en Zoon te Amsterdam ; C. Cóvens delin. ; C. van Baarsel sculp. 1792.
Amsterdam : Johannes Cóvens en zoon, 1792.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 87 x 57,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


V: 2   Waddenzee van Holland tot Schleswig-Holstein, uitgave Johannes van Keulen, ca. 1681
Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland, Groeninger, Emder en Keydingerland, Holstyn, Ditmarsche en 't Eydersted : met de Riviere Eylande Droogte en Diepten die geleege zijn tussen Olant en Egmont op Zee / gelegt en verbeeterd naar Mathurin Guitet ...
Schaal [ca. 1:500.000].
t'Amsterdam : by Ioannes van Keulen, aan de Nieubrugh, [1681 of later].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 51 x 118 cm.


V: 3   Kust van Holland tussen Texel en de Maas, uitgave Johannes van Keulen, 1684
Nieuwe paskaert van de kust van Hollandt tussen Texel ende Maes, waer in vertoont wert alle syn diepten en droochten. Als mede hoe haer de landen vertoonen vytter zee / seer naeukeurigh opgestelt.
Schaal [ca. 1:200.000].
t' Amsterdam : by Johannes van Keulen, boeckverkoper ande Oostsyde vande Nieubrugh, inde gekroonde lootsman, [1684].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 51 x 58 cm.


V: 4   Gaten van Texel en 't Vlie, uitgave Johannes van Keulen, ca. 1681
Nieuwe pascaert waar in te sien is de gaten van Texel en 't Vlie : met alle syn mercken, diepte en droogte / alles op 't nieuws oversien en van veel fouten verbetert.
Schaal [ca. 1:100.000].
Amsterdam : Joannes van Keulen, [1681 of later].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 50 x 57,5 cm.


V: 5   Marsdiep en de rede van Texel in handschrift door Jacobus Buchell, vervaardigd bij Johannes van Keulen, 1732
Nieuwe Afteekening van 't inkoomen van Texel en desselfs Reeden met de Banken, Dieptens Tonnen en Anker gronden / door capt. Jacobus Buchell en verder in 't Ligt gebragt door Joannes van Keulen.
Schaal [ca. 1:25.000].
Amsterdam : Johannes van Keulen, 1732.
1 kaart : handschrift, gekleurd ; 60 x 98,5 cm.

V: 6   Texelstroom en het Marsdiep in handschrift, vervaardigd bij Johannes van Keulen, ca. 1715
Nieuwe afteekening van de Texel stroom en 't gadt van Texel in 't groot Schaal [ca. 1:60.000].
Te Amsterdam : by Joannes van Keulen, [ca. 1715].
1 kaart : handschrift, gekleurd ; 58 x 95 cm.


V: 7   Vliestroom in handschrift, vervaardigd bij Johannes van Keulen, ca. 1730
Nieuwe Afteekening van de Flie Stroom en 't Gad van 't Flie int groot Schaal [ca. 1:74.000].
Tot Amsterdam : bij Joannes van Keulen, aen de Nieuwen Brugh, [ca. 1730ij].
1 kaart : handschrift, gekleurd ; 59 x 99 cm.


V: 8   Zuiderzee en de vaarweg van Amsterdam naar Texel en het Vlie in handschrift door Nicolaas Witsen, vervaardigd bij Johannes van Keulen, ca. 1712
Nieuwe Afteekening van de Zuijder Zee vertoonende de vaerweg van Amsterdam na Texel en 't Vlie / door eijgen Peylinge en ondervindinge als meede uijt mondeling verslag en aenwijsinge van verscheijde ervarene Lootsluijden in 't Ligt gegeven door N. Witzen Cons. Amst.
Schaal [ca. 1:130.000].
Tot Amsterdam : bij Joannes van Keulen, aen de Nieuwen Brug, [ca. 1712].
1 kaart : handschrift, gekleurd ; 60 x 98,5 cm.

V: 9   Kopie in handschrift door Nicolaes van der Heijde van een kaart van Den Helder, het Marsdiep en een deel van Texel door Jan Dirksz Zoutman, 1676
Copye : Afbeeldingh vande Helder. de Wijtte van 't Marsdiep. En een gedeelte van het Eijlandt Tessel / gemeten en gekaarteert door Jan Dirksz. Zoutman geadm. landmr. tot Alkmaer A° 1676. En in 't selve Jaer gecopieert door Nicolaes vander Heijde, geadm. landmr. tot Amsterdam.
Schaal [ca. 1:19.000].
Amsterdam, 1676. 1 kaart : handschrift, gekleurd ; 32 x 23,5 cm.


V: 10   't Horntje door Matthijs den Berger, ca. 1751
Kaart van het Horntje, midsgaders van de dykagie van de polder het Nieuwe Land, het Spyke, de Texelse Zeedyk [...] / gemeeten en geteekend den 5. augustus 1751 door Mattijs den Berger.
Schaal [ca. 1:15.000].
[S.l. : s.n., kort na 1751].
1 kaart : kopergravure ; 30 x 46,5 cm.


V: 11   Den Helder en omgeving in handschrift, 1657
Vertooning vande Helder, so die was in 't jaer 1657.
Schaal [ca. 1:23.000].
[S.l., 1657].
1 kaart : handschrift, gekleurd ; 18,5 x 24,5 cm.


V: 12   Kopie in handschrift door Nicolaes van der Heijde van een kaart van het oostelijk deel van Vlieland en het westelijke deel van Terschelling door Jan Dirksz Zoutman, 1676
Copije : afbeelding van't oost ent van Vlieland. En 't West ent vander Schelling. Met de wijtte van het Vlie / gemeten en gekaarteert door Jan Dirksz. Zoutman, geadmit. lantmeter tot Alkmaer A° 1676. En in 'tselve Jaer gecopijeert door Nicolaes vander Heyde, geadmit. Landmr. tot Amsterdam.
Schaal [ca. 1:35.000].
[S.l.], 1676. 1 kaart : handschrift, gekleurd ; 22,5 x 60 cm.


V: 13   Kopie in handschrift door Nicolaes van der Heijde van een kaart van het Koegras en omgeving door Dirk Abbestee, 1676
Copije : Kaerte van het Koegras, met de aengelegen polders, dijken, gronden, stromen, ende wateren, gelegen bij Wieringen, Huijsduijnen, Callantsooge, Zype, Wieringer Waert, vorder den en den boesem van Eertswoudt, tot de stat Medenblick / door Dirk van Abbestee, secretaris in Callantsooge, in't jaer 1670 ; gecopijeert en op kleijnder maat gestelt door Nicolaes vander Heijde, geadmitt. landmr. tot Amsterdam A° 1676.
Schaal [ca. 1:20.000].
[Amsterdam], 1676. 1 kaart : handschrift, gekleurd ; 49,5 x 67 cm.


V: 14   Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Alexis Hubert Jaillot, uitgave Covens en Mortier, ca. 1745
Provinces-Unies des Pays-Bas, avec leurs acquisitions dans la Flandre, le Brabant, le Limbourg et le Lyege : à l'usage de monseigneur le duc de Bourgogne / par ... H. Jaillot.
Schaal [ca. 1:750.000].
A Amsterdam : chez Jean Cóvens et Corneille Mortier, [ca. 1745].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 45 x 61,5 cm.


V: 15   Holland en omringende gewesten, uitgave Nicolaas Visscher, na 1705
Hollandiae Comitatus in ejusdem subjacentes ditiones; una cum toto Ultrajectino dominio, nec non maximis partibus Geldriae Ducatus, Frisiae Comitatus, aliarumque Vicinarium Provinciarum Foederatarum / exactissimè delineatus per Nicolaus Visscher Amst. Bat. ; G. Gouwen schulp.
Schaal [ca. 1:300.000].
t'Amsteldam : bij Nicolaus Visscher, [na 1705].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 74 x 56 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


V: 16   Kennemerland en West-Friesland, Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750
Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland tam in minores quam praecipuas ditiones peraccuraté distincta et edita / per Nicolaum Visscher Amst. Bat.
Schaal [ca. 1:150.000].
[Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 56,5 x 48,5 cm.


V: 17   Noordelijk Holland naar Joost Jansz Beeldsnijder door Jan van Jagen, uitgave Yntema en Tieboel, 1778
Vernieuwde kaart van Noordholland en Westfriesland, benevens het voornaamste gedeelte van Rhynland en daar aan grenzende landen / met alle naauwkeurigheid gevolgd naar de caerte van Joost Jansz Beelsnyder a° 1575, door Jan van Jagen, 1778.
Schaal [ca. 1:90.000].
Te Amsterdam : uitgegeeven by Yntema en Tieboel, 1778. 1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 46 x 68 cm, tezamen 92 x 68 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


V: 18   Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland door Johannes Dou, uitgave Weduwe van Jan Carels, ca. 1682
'T Hoogh-Heemraetschap van de Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant / [Johannes Dou].
Schaal [ca. 1:100.000].
[Amsterdam : Wed. van Jan Karels, 1682-1683].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 53 x 66,5 cm.


V: 19-22   Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland in 4 bladen door Johannes Dou, uitgave Isaak Tirion, 1756
'T Hoogh-Heemraetschap vande Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant / [Johannes Douw].
Schaal [ca. 1:64.000].
[5e dr.].
[Amsterdam : Isaak Tirion, 1756].
1 kaart in 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk 44 x 57 cm, tezamen 83 x 113 cm.


V: 23-38   Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland in 16 bladen door Johannes Dou, uitgave Hendrik de Leth, 1730
'T Hoogh-Heemraetschap vande uytwaterende sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt / afgemeten en afgeteijckent deur Iohannes Douw, ordinaris landmeter des landts van Rhynlandt ; Koenraedt Decker sculpsit ; Abraham Deur scripsit.
Schaal [ca. 1:30.000].
[3e druk].
[Amsterdam : Hendrik de Leth, 1730].
1 kaart in 16 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk 42,5 x 56 cm, tezamen 174 x 232 cm.


V: 39-45   Zijpe in 6 bladen door Jan Dirksz Zoutman, uitgave 1665
Afbeelding van de Zyp : haer waere gelegentheit van dyckage, weegen, watringen en schey-slooten : alle de hofsteeden, wooningen en watermolens inde selve geleegen: mitsgaders rechte aenwysinge van de scheydinge haerder groote en kleyne letteren : begrypende in haren omring de somme van 9060 morgens, yder tot 600 roeden Hontsbosscher maet / gemeeten ende ghecarteert uyt last vande E. Heeren dykgraaf, hooft-ingelanden en heemraden van de Zyp door Jan Dirksz Zoutman, geadmittert lantmeeter tot Alckmaer ; Regnerus A. Persyn Alcmarianus sculpsit.
Schaal [ca. 1:10.000].
[S.l. : s.n., 1665].
1 kaart in 6 bladen en 3 bladen met wapens : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; tezamen 91 x 157,5 cm, met wapens 113 x 157,5 cm.


V: 46   Wieringerwaard door Adriaan Anthonisz, uitgave 1611
Chaerte vande Wieringer waert : de welcke inden jaere xvi c acht begost is bedyckt te worden ... dat de landen daer inne bedyckt ter nombre van 1895 morgens van 720 roeden de morgen Geestmeerambachts landtmaete of 600 roen binnenbanse ofte Sypse dyckmaete : by alle Contribuanten en gewillighe Bedyckers op den xij.de Julii Ao. xvj c xi by blinde lotinge gekavelt ende gedeelt zyn / Adrianus Anthonii describebat Anno 1611, in Octobri.
Schaal [ca. 1:10.000].
[S.l. : s.n.], 1611.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 63 x 58 cm.


V: 47   Wieringerwaard door Adriaan Anthonisz, uitgave 1611
Chaerte vande Wieringer waert : de welcke inden jaere xvi c acht begost is bedyckt te worden ... dat de landen daer inne bedyckt ter nombre van 1895 morgens van 720 roeden de morgen Geestmeerambachts landtmaete of 600 roen binnenbanse ofte Sypse dyckmaete : by alle Contribuanten en gewillighe Bedyckers op den xij.de Julii Ao. xvj c xi by blinde lotinge gekavelt ende gedeelt zyn / Adrianus Anthonii describebat Anno 1611, in Octobri.
Schaal [ca. 1:10.000].
[S.l. : s.n.], 1611. 1 kaart : kopergravure ; 63 x 74,5 cm.
Met wapenrand aan weerszijden.

V: 48   Hondsbossche Zeewering door Jan Spruytenburgh, uitgave Hendrik de Leth, 1730
Dykgraaf en Hoogheemraetschap der zeeweeringen van den Hondsbossche en duynen tot Petten / gemeeten en geteekent door Jan Spruytenburgh ; in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
Schaal [ca. 1:6.000].
[2e druk/staat].
Amsterdam : H. de Leth, 1730. 1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 66,5 x 88 cm.


V: 49   Profielen van de Hondsbossche Zeewering in 1792 door Jan Nierop, uitgave Sepp en Zoon, 1793
Naauwkeurige aftekening, in profil, van de waare gedaante der zee-weering van den Hondsbossche, zoo als dezelve op onderscheiden tyden is te zien geweest, in den jaare 1792 / door Jan Nierop, schout en secretaris, te Schoorl en Camp ; C. van Baarsel, sculpsit.
Te Amsterdam : bij J.C. Sepp en Zoon, 1793.
1 blad : kopergravure ; 33,5 x 47 cm.


V: 50-57   Drechterland in 8 bladen door Govert Oostwoudt, uitgave Hendrik de Leth, 1723
Nieuwe kaarte van het dyckgraafschap van Dregterlandt MDCCXXIII / [door Govert Oostwoudt].
Schaal [ca. 1:15.000].
Zijn te bekomen te Amsterdam : bij Hendrik de Leth in de Visser, 1723.
1 kaart in 8 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 65 x 49,5 cm, tezamen 130 x 198 cm.


V: 58-61   Medemblik en de Vier Noorderkoggen in 4 bladen door Pieter Straat, uitgave Hendrik de Leth, 1732
Nieuwe kaarte van het dykgraafschap van 't ooster baljuwschap van West-Vriesland, genaamt Medenblick en de Vier Noorder Coggen / Pieter Straat inventor ; in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
Schaal [ca. 1:20.000].
[Amsterdam] : Hendrik de Leth, [1732].
1 kaart in 4 bladen : kopergravure, handgekleurd ; 92 x 114,5 cm.


V: 62   Project voor een nieuwe zeehaven van Enkhuizen door Jan Belkmeer, uitgave Gerard van Keulen, ca. 1720
Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee. Waar in aengeweesen word, hoedanig men, uyt de stad nae de vuur toren door het Voor Land gevoeglyk kan maken een nieuwe zee haven / aan ... borgerm.ren en regeerders der gemelde stad ... opgedraagen door P.E. inv. ; getekent door Ian Belkmeer.
Schaal [ca. 1:8.800].
Amsterdam : Gerard van Keulen, [ca. 1720].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 59 cm.

V: 63   Heerhugowaard met wapenrand door Anthonis Metius e.a., uitgave Claes Jansz Visscher, 1631
Caerte van de Heer-Huygen-Waert, met de omliggende dorpen en huysen : soo die tegenwoordich bedijckt en afgegraven is ... op den 20. Iunijus anno 1631 / Aldus gecavelt ende gemeten, bij ... geadmiteerde Lantmeters ... Anthonis Metius, Cornelis Corneliss, Baert Claess, Dirk Verdoes, Thomas Sevenhuysen ... [et al.] ; C.J. Visscher f.
Schaal [ca. 1:25.000].
[Amsterdam] : C.J. Visscher, 1631. 1 kaart : kopergravure ; 43,5 x 57 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


V: 64   Heerhugowaard door Anthonis Metius e.a., uitgave Claes Jansz Visscher, 1631
Caerte van de Heer-Huygen-Waert, met de omliggende dorpen en huysen : soo die tegenwoordich bedijckt en afgegraven is ... op den 20. Iunijus anno 1631 / Aldus gecavelt ende gemeten, bij ... geadmiteerde Lantmeters ... Anthonis Metius, Cornelis Corneliss, Baert Claess, Dirk Verdoes, Thomas Sevenhuysen ... [et al.] ; C.J. Visscher f.
Schaal [ca. 1:25.000].
[Amsterdam] : C.J. Visscher, 1631. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 43,5 x 57 cm.


V: 65   Heerhugowaard door Anthonis Metius e.a., Claes Jansz Visscher, 1631
Heer-Huyghen-Waert, aldus bedyckt, ende geloot op den 20 Iunyus 1631, en dat aen stucken van 15 morgen suyver landt, sonder slooten of wegen, door 5 gesworen lantmeeters verdeelt / getekent bij A. Metius ; C.I. Visscher fc.
Schaal [ca. 1:50.000].
[Amsterdam] : C.J. Visscher, 1631. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 16 x 23,5 cm.


V: 66   Egmond aan Zee met kustbeschermingsmaatregelen van Anthony Torck uit 1718 ter behoud van toren en kerk, vervaardigd door Johannes Rollerus, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1735
Platte gront van Egmont op Zee, met desselfs rys-werken, tot conservaatie van de tooren en kerk aldaar door Anthony Torck als opperdirekteur aangeleght inden iaare 1718 / wyders gemeeten en geteekent door Iohannes Rollerus, opsiender van gemelte wercken, en geswooren lantmeeter tot Beverwyck ; t'Amsterdam by de Wede. Nicolaas Visser met privilege.
Schaal [ca. 1:1.100].
[Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Iunior, [ca. 1735].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 50 x 57,5 cm.


V: 67   Heerlijkheid van Castricum door Johannes Rollerus, uitgave Covens en Mortier, 1737
De Heerlykhyd van Castricum / Gemeeten door I. Rollerus ; J. Punt delin. et fecit.
Schaal [ca. 1:10.000].
[Amsterdam] : Johannes Cóvens en Cornelis Mortier, 1737.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 62 x 88 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


V: 68   Wormer in 1627, met toevoegingen en correcties door Abraham Deur, uitgave 1668
Caerte van de Wormer met haere weegen wateringen en waeter-molens : bestaende in 119 cavelingen elck groot sijnde 15 morgen van 600 Rijnlantse roeden. / Aldus in koper ghesneeden door L. v. Teijlingen, anno 1627. ; Geamplieert en gecorrigeert door A. Deur inden Jaere 1668.
Schaal [ca. 1:13.000].
[S.l. : s.n.], 1668.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 45 x 73,5 cm.


V: 69   Schermer, Claes Jansz Visscher, 1635
Caerte van de Schermeer bedyckt ende by cavels van 15 morgen suyver lant, door lotinge uytgedeelt den 25 October anno 1635.
Schaal [ca. 1:60.000].
[Amsterdam] : gedruckt by Claes I. Visscher, [1635].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 17 x 23,5 cm.


V: 70   Schermer door Pieter Wils, uitgave 1635
Caerte vande Scher-Meer met hare dycken, wegen, wateringen, ende cavel-slooten in voegen als de selve is bedyckt, gerooyt, ende in cavels van vyfthien morgens tot 600 roeden t morgen suyver land verdeelt : volgens welcke yeder syn part by loting ontfangen heeft; op den 25. October anno 1635 / te samen gestelt ende geteykent door Mr. Pieter Wils land-meeter ; Salomon Rogeri sculpsit Amsterdami.
Schaal [ca. 1:20.000].
[S.l.: s.n., 1635].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 48 x 61 cm.


V: 71   Beemster, uitgave 1658
Beemsterlants caerte met zijne dycken, ringslooten, wegen, wateringen, polders, poldercaden, molens en molentochten : item omleggende plaetsen, landen en andere eygenschappen, soo als de selve tegenwoordich gheleghen is : droochgemalen met XL molens : gecavelt ende den bedyckers en eygenaars toegeeygendt inden Iare M.DC.XII op den 30 Iulij / gesneden door Daniel van Breen tot Amsterdam, An° 1658.
Schaal [ca. 1:24.000].
[S.l. : s.n.], 1658. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 43,5 x 57,5 cm.


V: 72-77   Beemster in 6 bladen door Balthasar Florisz van Berckenrode, uitgave 1644
Beemsterlants caerte : met zijne dycken, ringslooten, wegen, wateringen, polders, poldercaden, molens, molentochten, huysen, plantagien : item omleggende plaetsen, landen en andere eygenschappen, soo als de selve tegenwoordich gheleghen is : droochgemalen met XL. molens : gecavelt ende den bedyckers en eygenaers toegeeygendt inden Iare M.DC.XII op den 30 Iulij / gemeten en opde mate gestelt door Baltasar Floris van Berckenrode ... inden jare 1640 ; in coper gesneden door Daniel van Breen tot Amsterdam, inden jare 1644.
Schaal [ca. 1:11.500].
[S.l. : s.n.], 1644. 1 kaart in 6 bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; elk blad 46 x 39 cm, tezamen 95 x 111,5 cm.


V: 78   Purmer door Lucas Jansz Sinck 1622, verbeterd door Johannes Leupenius, 1683
Purmer : de Purmer is gemeeten A° 1622 door Mr. Lucas Iansz Zinck landmeter, en op nieuws oversien verbeetert en in 't licht gebragt A° 1683 door Ioannes Leupenius landmeter.
Schaal [ca. 1:32.000].
[Amsterdam : s.n., 1683].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 18 x 30 cm.


V: 79   Purmer door Lucas Jansz Sinck 1622, verbeterd door Johannes Leupenius, uitgave 1683
Purmer : de Purmer is gemeeten A° 1622 door Mr. Lucas Iansz Zinck landmeter, en op niews oversien verbeetert en in't licht gebragt A° 1683 door Ioannes Leupenius landmeter.
Schaal [ca. 1:18.000].
[Amsterdam : s.n., 1683].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47 x 54 cm.


V: 80-81   Purmer in 2 bladen door Lucas Jansz Sinck 1622, verbeterd door Johannes Leupenius, uitgave 1683
De Purmer bedyckt inde jaare M.D.C.XVIII : de Purmer is gemeeten A° 1622 door Mr. Lucas Iansz Zinck landmeter, en op niews oversien verbeetert en in 't licht gebragt A° 1683, door Ioannes Leupenius landmeter ; groot bevonden 2981 morgen, 593 roeden.
Schaal [ca. 1:14.000].
[S.l. : s.n.], 1683. 1 kaart in 2 bladen : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 67,5 x 78 cm.

V: 82-85   Purmer in 4 bladen, uitgave Covens en Mortier, 1722
Caerte van de Purmer met haer wegen, wateringhen, cavels en watermolens, also de selve gecavelt is, op den XIII.en Augusti anno MDC.XXII : mitsgaders de omleggende steden, dorpen en landen / aldus in koper ghemaeckt door Johannes Cóvens en Cornelis Mortier.
Schaal [ca. 1:10.000].
t Amsterdam by I. Cóvens en C. Mortier gedruckt, in t'jaer ons Heren 1722. 1 kaart in 4 bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; elk blad 42,5 x 49,5 cm, tezamen 85 x 99 cm.


V: 86   Buiksloter-, Broeker- en Belmermeer door Sijmon Willemsz Boonacker, uitgave Jodocus Hondius, 1628
Caarte van de Buyckslooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterlandt / ghemeten ende geteeckent door Mr. S.N. Boonacker 1628; Judocus Hondius excudit 1628.
Schaal [ca. 1:18.000].
[Amsterdam] : Judocus Hondius ; 1628. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 27 x 47 cm.


V: 87   Omgeving van Assendelft, Heemskerk, Velsen, Spaarnwoude enz., Weduwe van Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750
Nieuwe kaart van 't baljuwschap van Kennemerland met de bannen van Westsaanen, Assendelft, Heemskerk, Wyk aan Duyn, Velsen, Spaarwoude &c / met groote naaukeurigheid geteekend en uitgegeven door de Weduwe van Nicolaas Visscher.
Schaal [ca. 1:37.000].
[Amsterdam] : nunc apud P. Schenk Iun., [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 47 x 57 cm.


V: 88   Assendelft met de dijkdoorbraken van 25 december 1717 door Tys Claasz, uitgave Weduwe van Nicolaas Visscher, 1718
Accurate kaart van Assendelft : daar in men sien kan waar de dijken sijn ingebrooken, door de hoogewater-vloet, den 25 December 1717 / geteekent en gemeeten door Tys Claasz.
Schaal [ca. 1:36.000].
Amsterdam : Wed. N. Visscher, [1718].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 23 x 28 cm.


V: 89   Assendelft met de dijkdoorbraken van 25 december 1717 door Tys Claasz (anders ingekleurd), uitgave Weduwe van Nicolaas Visscher, 1718
Accurate kaart van Assendelft : daar in men sien kan waar de dijken sijn ingebrooken, door de hoogewater-vloet, den 25 December 1717 / geteekent en gemeeten door Tys Claasz.
Schaal [ca. 1:36.000].
Amsterdam : Wed. N. Visscher, [1718].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 23 x 28 cm.