banner

BAND VI   ZEELAND


VI: 1   Oorlogstoneel van de Nederlanden en delen van de omringende landen door Johannes Christiaan Roeder, uitgave Johannes Allart, 1800
Groot toneel des tegenwoordigen oorlogs in verscheiden gewesten van Duitschland, Frankryk en de Nederlanden : bijzonder langs de rivieren Rhyn, Moesel en Saar, - Maas en Sambre, - Schelde, Scarpe, Deule, Lije enz. vertoonende deeze landkaart teffens onze geheele Republiek in haare water-sterkte en zoo voordeelige ligging voor de commercie en navigatie door middel van alle die bevaarbaare rivieren, welke er in of naast aan uitwateren; alle welke rivieren, met de daar langs gelegene koop-steden en commercieerende landen op deeze kaart aangeweezen en in een bijgevoegd hand-boek tot gerieflijk en leerzaam gebruik nader beschreven zijn / getekend door J.C. Roeder ; gegraveerd door C. van Baarsel ; J. Allart excudit.
Schaal [ca. 1:1.000.000].
[Amsterdam] : J. Allart, [1800].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 88 x 60,5 cm.


VI: 2   Stedenwijzer voor de Nederlanden, uitgave Jan de Lat, ca. 1745
De groote Nederlandse stedenwyzer, vertoonende met een opslag des oogs, de afgelegentheden tussen 108 steden der XVII. Nederlandse provintien, of beantwoording op 5786 vragen, hoe veel uuren gaans de eene plaats van den ander is gelegen = La grande echelle des Pais-Bas, qui montre du premier coup d'oeil, la distence de 108 villes, des XVII. provinces, ou reponce sur 5786. demandes, pour savoir de quelle distence une ville est eloignée de l'autre / te samen gesteld en int ligt gegeeven door Jan de Lat kaart en boekverkoper tot Deventer composé et donné au jour par Jean de Lat marchand en cartes geographique[!] & libraire a Deventer.
Deventer : Jan de Lat, [ca. 1745].
1 blad : kopergravure, handgekleurd ; 46 x 55 cm.


VI: 3   Tableau van de Nederlanden door Caspar Specht, uitgave Reinier en Josua Ottens, ca. 1724
Tafel vande XVII Nederlandze provincien : vertonende der zelver verdeling, grootte van landen en steden : mids-gaders haar regering, zo politicq als kerk-lyk, en veel andere merkweerdige zaken, ten nutte vande historien en geographie / opgesteld door C. Specht.
Te Amsterdam : by R. & J. Ottens, [ca. 1724].
1 blad : kopergravure, handgekleurd ; 48 x 57,5 cm.


VI: 4   Overzicht van de administratieve geleding van de Nederlanden door Guillaume Sanson, Alexis Hubert Jaillot (uitgave Pieter Mortier), ca. 1692
Tables des divisions des dix-sept provinces des Pays Bas / par le Sr. Sanson, geographe ordinaire du Roy.
A Paris : chez H. Iaillot, joignant les grands Augustins, au deux globes, [1692].
1 blad : kopergravure, handgekleurd ; 57 x 45,5 cm.


VI: 5-6   Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, Alexis Hubert Jaillot, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Les dix-sept provinces des Pays-Bas distinguées suivant qu'elles sont possedées à present, par les roys de France et d'Espagne, et les Estats Generaux des Provinces Unies / par le Sr. Sanson ... ; presenté à monseigneur le Dauphin par ... Hubert Jaillot.
Schaal [ca. 1:725.000].
A Amsterdam : chez Jean Cóvens et Corneille Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 83,5 x 54,5 cm.


VI: 7   Zeventien Provinciën door Alexis Hubert Jaillot, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
XVII Provinces des Pays-Bas suivant qu'elle sont a present partage : a l'usage de monseigneur le Duc de Bourgogne / par ... H. Jaillot.
Schaal [ca. 1:900.000].
A Amsterdam : chez Jean Covens et Corneille Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49,5 x 58 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


VI: 8-9   Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, Alexis Hubert Jaillot, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Provinces-Unies des Pays-Bas avec leurs acquisitions dans la Flandre, le Brabant, le Limbourg et le Lyege et les places qu'elles possedoient sur le Rhein, dans le duché de Cleves, et dans l'archevesché et eslectorat de Cologne / par le Sr. Sanson ; presenté à ... le Dauphin par ... Alexis Hubert Iaillot.
Schaal [ca. 1:600.000].
A Amsterdam : chez Covens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, handgekleurd ; tezamen 54,5 x 87,5 cm.


VI: 10   Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door Guillaume Delisle, uitgave Covens en Mortier, na 1757
Carte des Provinces unies des Pays Bas : tirée des cartes les plus correcte qui en ont été faites sur les lieux, rectifiées par les observations et opérations géometriques de Snellius et par celles que Mr. Cassini y a faites en dernier lieu / par G. de l'Isle geographe de l'Academie Royale des Sciences.
Schaal [ca. 1:700.000].
A Amsterdam : chez Iean Còvens et Corneille Mortier, [na 1757].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47,5 x 62,5 cm.


VI: 11   Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, uitgave Johannes Covens en Zoon, 1788
Carte nouvelle des Provinces Unies des Pais Bas dressée suivant les dernières observations = Nieuwe kaart van de VII Provintien naar de nieuwste waarneemingen.
Schaal [ca. 1:580.000].
Te Amsterdam : bij I. Covens & Zoon, [1788].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47,5 x 60,5 cm.


VI: 12-20   Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 9 bladen, uitgave Covens en Mortier, ca. 1740
Sedes Belli of de Stoel des Oorlogs in den landen van Braband, Gelderlandt, Kleef en Luykerland &.
Schaal [ca. 1:360.000].
Tot Amsterdam : by Iohannes Cóvens en Cornelis Mortier, konst en caart verkoopers, [ca. 1740].
1 kaart in 9 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 42 x 52,5 cm, tezamen 126 x 157,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


VI: 21   Het Kanaal en de kusten van Holland tot Dieppe en van Zuidoost Engeland door Romeyn de Hooghe, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Carte nouvelle des costes de Hollande, Zéelande, Flandre, Picardie, & Normandie, depuis la Brille jusques à Dieppe, auec une partie des costes d'Angleterre, depuis l'emboucheure de la Tamise, et les isles voisines jusques à Bevesier, ou l'on voit tous les portes de mer, bancs de sable & rochers, a l'usage des armées de sa Majesté Britannique / dressé sur les Mémoires les plus nouveaux par le Sr. Romain de Hooge.
Schaal [ca. 1:400.000].
A Amsterdam : chez Cóvens et Mortier, [ca. 1750].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, handgekleurd ; 58,5 x 94 cm.


VI: 22   Zeeland, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Comitatus Zelandiae tabula / emendata a Frederico de Wit Amstelodami.
Schaal [ca. 1:110.000].
[Amsterdam] : ex officina I. Cóvens et C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 45,5 x 54 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


VI: 23-24   Zeeland door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, uitgave Pieter Mortier, 1696 of later
Le Comté de Zeelande / dresse sur les memoires les pl. nouveaux par le Sr. Sanson geographe ordinaire du Roy.
Schaal [ca. 1:100.000].
A Amsterdam : chez Pierre Mortier et Compagnie, [1696 of later].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 55,5 x 80 cm.


VI: 25   Zeeland, uitgave Johannes Covens en Zoon, 1787
Kaarte van de provintie Zeeland en derselver stroomen naar de nieuwste waarneemingen.
Schaal [ca. 1:125.000].
Te Amsterdam : by I. Covens & Zoon, [1787].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47 x 51,5 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


VI: 26   Walcheren door David Willem Carel en Anthony Hattinga, uitgave Isaak Tirion, 1753
Kaart van het eiland Walcheren / op ordre van ... W.C.H. Friso prince van Orange en Nassau etc. etc. etc. meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga.
Schaal [ca. 1:50.000].
Uitgegeven te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1753. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 35 x 39,5 cm.


VI: 27   Zuid-Beveland door Willem Tiberius Hattinga, uitgave Isaak Tirion, 1753
Kaart van het eiland Zuidbeveland / op ordre van ... W.C.H. Friso prinse van Oranje en Nassau etc. etc. etc. meetkundig opgenomen door W.T. Hattinga ..
Schaal [ca. 1:50.000].
Uitgegeven te Amsterdam : by Is. Tirion, 1753.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 32,5 x 62 cm.


VI: 28   Noord-Beveland, Oost-Beveland en Wolphaartsdijk door David Willem Carel en Anthony Hattinga, uitgave Isaak Tirion, 1753
Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland / op ordre van ... W.C.H. Friso prinse van Oranje en Nassau etc. etc. etc. meetkundig opgenomen 1751 door ... D.W.C. Hattinga en A. Hattinga.
Schaal [ca. 1:50.000].
Uitgegeven te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1753. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 30,5 x 38,5 cm.


VI: 29   Schouwen-Duiveland door David Willem Carel en Anthony Hattinga, uitgave Isaak Tirion, 1753
Kaarte van Schouwen en Duiveland / op ordre van ... W.C.H. Friso, prinse van Oranje en Nassau, etc. etc. etc. meetkundig opgenomen A°. 1752. door de ingenieurs D.W. Carel en Anth. Hattinga.
Schaal [ca. 1:50.000].
Uitgegeven te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1753. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 32 x 61,5 cm.


VI: 30   Tholen, Nieuw-Vossemeer en Sint Philipsland door Willem Tiberius Hattinga, uitgave Isaak Tirion, 1753
Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland / opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor in den jare 1744 ; ter opheldering van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden.
Schaal [ca. 1:50.000].
Uitgegeven te Amsterdam : by Isaak Tirion, 1753.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 30 x 38,5 cm.


VI: 31-39   Zeeland in 9 bladen door Nicolaas Visscher (en Zacharias Roman), verbeterd door Reinier Ottens, uitgave Weduwe Ottens en Zonen, ca. 1720
Zelandiae comitatus novissima tabula / delineata per Nicolaum I. Visscherum ; nunc autem emendata et aucta per R. Ottens.
Schaal [ca. 1:42.000].
Amsterdam : Wed. Ottens en Zoone, [ca.1720].
1 kaart in 9 bladen : kopergravure, handgekleurd ; elk blad 46x52,5 cm, tezamen 139x159 cm.