banner

BAND VII   VRIESLAND, GRONINGEN & DRENTHE


VII: 1   Typografische titelpagina van: Uitbeelding van de Heerlijkheid van Friesland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen : nu niewelijks met bijgevoegde aangrenzingen, en veel vermeerderingen ; nevens d'afteekening van Oud Friesland, in VII verscheidene landkaarten; door ... Menso Alting; en de vertalinge der oude naamen / door D Bern. Schotanus à Sterringa.
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 blad : koperets, handgekleurd ; 45,5 x 27,5 cm.


VII: 2   Voorwoord door Johannes Hilarides en frontispice door Gerbrandus van der Haven
Links: Voorwoord. Op de Uitbeeldinge van Friesland / Joh. Hilarides.
Rechts: Frontispice. Uitbeeldinge der heerlijkheit Friesland: zoo in't algemeen, als in haare 30 bijzondere grietenijen door Dr. Bern. Schotanus à Sterringa.Nu nieuwelijks met bijgevoegde aangrenzingen, en veel vermeerderingen uitgegeven door François Halma, 1718. J. Folkema sculp. 1717 ; G. v. d. Haven disposuit. 1 blad : koperets, handgekleurd ; 45,5 x 27,5 cm.


VII: 3   Wapen van Friesland
[Wapen van Friesland].
1 blad : koperets, handgekleurd ; 39 x 23,5 cm.


VII: 4   Wapen van de stadhouder van Friesland
[Wapen van de stadhouder van Friesland].
1 blad : koperets, handgeleurd ; 39 x 23,5 cm.


VII: 5   Opdracht aan Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Erfstadhouder van Friesland
Rechts: Opdracht: Aan zijne doorluchtigste Hoogheit Willem Karel Hendrik Friso …


VII: 6   Vervolg opdracht, ondertekend door François Halma, en wapens der vier leden van Friesland
Links: Vervolg opdracht: … word deze Uitbeelding der heerlijkheit Friesland … opgedraagen … van zijne … ootmoedigen, gehoorzaamen en zeer getrouwen dienaar François Halma.
Rechts: Wapenen der vier leden van Friesland, [Oostergo, Westergo, Sevenwolden en steden] en daar nevens die van de ed. mog. Gedeputeerde Staten in den jaare, 1718 etc. 1 blad : koperets, handgekleurd, 39 x 23,5 cm.


VII: 7   Historische kaart van Friesland tussen de Oude Rijn en Eems in de Romeinse en Frankische tijd door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Typus Frisiae veteris inter Rheni medium ostium et Amisiam itemque insulae Batavorum, ut fuerunt habitu terrarum et cultu, cum hic Romani, et postea FrancI: rerum potirentur / disponente Bernhardo Schotano à Sterringa.
Schaal [ca. 1:680.000].
[Leeuwarden] : Franciscus Halma excudebat, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 48,5 x 39 cm.


VII: 8   Historische kaart van het land van de Bataven en Friesland door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Descriptio veteris agri Batavi et Frisii omnisque regionis quae hodie est in dicione VII. Foederatorum cis et ultra Rhenvm / auctore Mensone Alting.
Schaal [ca. 1:900.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 32 x 42 cm.


VII: 9   Historische kaart van Friesland en omringende gebieden door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Descriptio Agri Frisii antiqui aliorumque trans Rhenum qui hodie sunt in dicione VII foederatorum / auctore Mensone Alting.
Schaal [ca. 1:550.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 33 x 42 cm.


VII: 10   Historische kaart van Friesland na de Grote Volksverhuizing door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Summaria descriptio Fresiae universae cum latissimè patuit nomen post emigrationem Francorum; Saxonumque accessionem / auctore Mensone Alting ; Gerard de Broen fecit, Amstelodami.
Schaal [ca. 1:1.100.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 31,5 x 40 cm.


VII: 11   Historische kaart van Friesland 'ontrent de weederkomste der Francken' door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Descriptio Frisiae sub Francorum reditum quà hodie VII Foederator. est / auctore Mensone Alting ; Ger. de Broen fec. Amstel.
Schaal [ca. 1:800.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 31,5 x 41,5 cm.


VII: 12   Historische kaart van Friesland tussen Kennemerland en Eems, na de terugkeer van de Franken tot aan de overstromingen van de 13e eeuw door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Descriptio Frisiae Liberae inter Kinnemum et Amisiam sub Francorum reditum usq. ad eluviones seculi XIII / auctore Mensone Alting ; Ger. de Broen fecit Amstelodami.
Schaal [ca. 1:750.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 32 x 42 cm.


VII: 13   Historische kaart van West-Friesland na de overstromingen van de 13e eeuw door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Pars I Frisiae Liberae quae Westfresia post eluviones seculi XIII / auctore Menso Alting ; Ger. de Broen fecit ; J. Mulder inv. et fec.
Schaal [ca. 1:350.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 31 x 40 cm.


VII: 14   Historische kaart van Friesland, Groningen en een deel van Drenthe na de overstromingen van de 13e eeuw door Menso Alting, uitgave François Halma, 1718
Pars II. et III. Frisiae liberae à Flevo in Lavicam, quae Ostfresia atque hinc in Amisiam, quae Groningana, cum Transvechtana dicione episcopatus Trajectini post eluviones seculi XIII / auctore Mensone Alting; Ger. de Broen fecit.
Schaal [ca. 1:800.000].
[Leeuwarden : François Halma, 1718].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 32 x 42 cm.


VII: 15   Friesland verdeeld in de hoofddelen Oostergo, Westergo en Zevenwouden, uitgave François Halma, 1718
Frisiae Dominium vernaculè Friesland, verdeeld in de Hoofd-deelen van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden. Als ook der XI steden zynde noch onderscheiden de XXX Grietenijen / naar de nieuwste afmetingen getekend en uitgegeven door François Halma, te Leeuwarden.
Schaal [ca. 1:130.000].
[Leeuwarden : François Halma], 1718. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 52 x 59 cm.


VII: 16-17   Friesland door Guillaume Sanson, met alfabetisch register, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
La Seigneurie d'Ouest-Frise ou Frise Occidentale, divisée en ses trois parties, subdiviseés en leur iuridictions / dressée sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson ...
Schaal [ca. 1:245.000].
A Amsterdam : chez Jean Covens et Corneille Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 42,5 x 56 cm.


VII: 18-21   Friesland in 6 bladen door Bernard Schotanus à Sterringa, verbeterd door Johan Vegelin van Clearbergen ('Vegelinkaart'), uitgave Reinier en Josua Ottens en T. van Dessel, 1739
Nieuwe Caert van Frieslant / Ve[r]meerdert en verbetert op ordre der Ed. Mo. Heeren Gedeputeerde Staeten.
Schaal [ca. 1:50.000].
Uitgegeven te Amsterdam : door R. & I. Ottens en te Leeuwarden : by T. van Dessel, [1739].
1 kaart in 6 bladen, gemonteerd tot 4 bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; diverse afmetingen, tezamen 113,5 x 125 cm.


VII: 22   Leeuwarderadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Leeuwerdera deel de eerste Grietenije van Ooster Goo benevens de jurisdictie der stad Leeuwerden wesentlijk afgebeelt doen de heer Jr. Lasius van Burmania op Martena aldaar grietman was / door B. Schotanus a Sterringa MDCXXCV ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:35.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 55 x 42,5 cm.


VII: 23   Ferwerderadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Ferwerderadeel de tweede Grietenije van Ooster Goo / weesentlyk vertoont door B. Schotanus à Sterringa 1682 ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma.
Schaal [ca. 1:32.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 41,5 x 47 cm.


VII: 24   Dongeradeel ten westen van Paesens door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Donger deel west zyde der Pasens, de derde Grietenije van Ooster Goo doe aldaar de Heer Jr Ernest van Aylva grietman en dykgraaf was / afgemeeten en uytgegeven door B. Schotanus a Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma.
Schaal [ca. 1:30.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 35,5 x 52 cm.


VII: 25   Dongeradeel ten oosten van Paesens door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Donger deel oost zyde der Pasens, de vierde Grietenije van Ooster Goo / afgemeeten en op 't papier gebracht door B. Schotanus à Sterringa MDXC en XCI. doe wylen de heer Jr. Hobbo Esaias van Aylva ... aldaar grietman was: in wiens plaats gesuccedeert is de heer Jr. Ulbe baron van Aylva ... tegenwoordig aldaar grietman A° Ch. MDCXCIII ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [1:30.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 43 x 45 cm.


VII: 26  Kollumerland en Nieuwkruisland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Kollumer land en het Nieuw Kruys land de vijfde gritenije van Ooster Goo : doe de heer Jr. Epo van Aylva aldaar grietman was, en in die tijd mede gedeputeerde staat van de provincie van Friesland, A° Ch. MDC XXCIX. / weesentlyk vertoont door Bernardus Schotanus à Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma, MDCCXVIII.
Schaal [1:34.500].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 35,5 x 54 cm.


VII: 27   Achtkarspelen door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Achtkerspelen de sesde Grietenije van Ooster-Goo / afgemeeten en op 't papier gebracht door B. Schotanus à Sterringa doe de Heer Isaac de Schepper J.V.D. aldaar grietman was, MDCXXCIIX. In wiens plaats gesuccedeert is de Heer Eelco van Haarsma tegenwoordig aldaar grietman. Anno Christi MDCXCIV. ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:33.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 44 x 44,5 cm.


VII: 28   Dantumadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Dantuma-Deel de zevende Grietenije van Ooster-Goo / weesentlyk vertoont door B. Schotanus à Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma, MDCCXVIII doe aldaar de heer Jr. Tjaard van Aylva op Melkema grietman was, en mede gecommitteerde ter vergaaderinge van de Hoog. Mog. H.H. Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
Schaal [ca. 1:33.000].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 37,5 x 45 cm.


VII: 29   Tietjerkstradeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Tjietjerkstera deel de achtste Grietenije van Ooster-Goo / afgemeeten door B. Schotanus à Sterringa doen de heer Jr. Douwe Carel van Unia aldaar grietman was etc. In wiens plaats gesuccedeert is de heer Hector van Glinstra noch tegenwoordig aldaar grietman en mede gedeputeerde staat der provincie van Friesland wegens het bovenges. quartier A° CH. MDCXCIV ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:43.500].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 44,5 x 43,5 cm.


VII: 30   Smallingerland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Smallingerland de negende Grietenije van Oostergo / wesentlyk afgebeeldt door B. Schotanus à Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma, MDCCXVIII; over dése landstreek is de heer Aulus van Haarsma tegenwoordig grietman en dykgraaf van de Leppedyk etc. MDCCII.
Schaal [ca. 1:38.750].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 37 x 55,5 cm.


VII: 31   Idaarderadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Idaardera Deel de tiende Grietenije van Ooster Goo / gemaakt en uytgegeven doen aldaar grietman was de wylen heer Martinus van Wykel mede gecommitteerde ter vergaaderinge van H.H. Staten Generaal, uit 't bovengeß Quartier door B. Schotanus à Sterringa A° MDCXCIV ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:27.250].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 41 x 43 cm.


VII: 32   Rauwerderhem door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Rauwerderhem, de elfde Grietenije van Ooster Goo / weesentlyk vertoont en afgemeeten door Bernhardus Schotanus à Sterringa ; doe aldaar grietman was de heer Bartholomeus van Nijsten en gedeputeerde der Ed.Mog.H.H. Staaten van Friesland, uyt het voorß. Quartier ... MDCXXCIV ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:27.250].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 42,5 x 36 cm.


VII: 33   Menaldumadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Menalduma Deel / wesentlyk vertoont door B. Schotanus à Sterringa ; over deese grietenije zynde d'eerste van Wester Goo is tegenwoordig de heer Jr. Sjuk Tjaard van Burmania op Jornsma grietman ende nu mede Raad ter admiraliteyt tot Harlingen MDCXCII ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma.
Schaal [ca. 1:30.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 37,5 x 42,5 cm.


VII: 34   Franekeradeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
De Grietenije van Franeker Deel, de tweede van Wester Goo benevens de jurisdictie der stad Franeker / weesentlyk vertoont door B. Schotanus à Sterringa MDCXCIII. Doen de heer Jr. Sicco van Goslinga vrij en erf heer van Ameland mede curator der Academie van Friesland etc. aldaar grietman was ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma.
Schaal [ca. 1:30.000].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 37,5 x 42,5 cm.


VII: 35   Barradeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
De Grietenije van Barra Deel mitsgaders de jurisdictie der stad Harlingen / wesentlyk vertoont door B. Schotanus à Sterringa ; Doen over deese grietenije de derde van Wester Goo de heer Jr. Douwe van Sixma grietman was. Maar tegenwoordig is aldaar de heer Wilco van Holdinga baron tot Schwartzenberg en Hohenlandsberg, vrij- en erf-heer van Ameland, grietman etc. ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma.
Schaal [ca. 1:30.000].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 43 x 51,5 cm.


VII: 36   Baarderadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Baardera Deel de vierde Grietenije van Wester Goo / afgemeeten en wesentlyk vertoont door Bernhardus Schotanus à Sterringa ; Wanneer aldaar grietman was, de heer Jr. Ernest Mockema van Harinxma toe Sloten, op Dekema doen ter tyd mede Raad ter admiraliteyt in Friesland en Dyk-graaf der Vijf Deele-Dyken etc. A° CH. MDCXXCVII ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma 1718.
Schaal [ca. 1:34.500].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 41,5 x 36,5 cm.


VII: 37   Hennaarderadeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Hennaardera Deel de vyfde Grietenije van Westergoo / naukeurig afgemeeten en uytgebeelt door Bernardus Schotanus à Sterringa wanneer aldaar grietman was de heer Jr. Edzard van Grovestins doen mede gecommitteerde ter vergaaderinge van de Ho.Mog.H.H. Staten Generaal der Vereenigde Provincien in's Graven Hage. A°. CH MDCXXCVII ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma.
Schaal [ca. 1:30.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 42 x 30 cm.


VII: 38   Wonseradeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Wonzeradeel de sesde Grietenije van Wester Goo benevens de jurisdictie der stad Bolswerd naukeurig vertoont doe de heer Jr. Tjaard van Aylva op Aylva en Wibranda Heer van Oldland Klingenberg en Neerynen aldaar grietman was en Gedeputeerde Staat wegens bovengeß Quartier door B. Schotanus à Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:35.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 56 x 45,5 cm.


VII: 39   Wymbritseradeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Wijmbritsera Deel de zevende Grietenije van Wester Goo benevens de jurisdictien der steeden Sneek en Ielst / doe aldaar de heer Jr Sjuk Gerrold van Burmania grietman en dykgraaf was en mede Gedeputeerde Staat der provincie van Friesland wegens het voorß quartier afgemeeten door B. Schotanus à Sterringa, MDCXXCVII en IIX ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma, MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:33.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 52 x 59,5 cm.


VII: 40   Hemelumer Oudevaart door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Hemelumer Oude Vaart en de Noort Woude, de achtste Grietenije van Wester Goo, benevens de jurisdictien der steden Staveren, Workum en Hindelopen, gezamentlyk genoemd, de Suid Hoek / wesentlijk vertoont door B. Schotanus à Sterringa ; nu vermeerdert en verbetert uitgegeeven doe de heer Jacob vander Waeijen aldaar grietman, en gecommitteert was in het mindergetal der Ed.Mog. Heeren Staten van Frieslant door François Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:37.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 43,5 x 46,5 cm.


VII: 41   Het Bildt door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Het Bild de negende en laatste Grietenije van Wester Goo zynde het vrye jacht velt van Syn Hoogheyd prins Henrik Casimir etc. ... / weesentlyk afgebeelt en vertoont, doe aldaar grietman was de heer Jr. Willem van Haren ... door B. Schotanus a Sterringa A° CH MDCXCIV ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma, MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:29.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 35,5 x 46,5 cm.


VII: 42   Utingeradeel door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Utingera Deel d'eerste Grietenije van Zevenwolden / uytgegeven doen aldaar de heer Frederik van Sminia grietman was ... door B. Schotanus a Sterringa MDCXCIII ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:27.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 39 x 47 cm.


VII: 43   Aengwerden door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
De Grietenije van Aengwerden de tweede van Zevenwolden / weesentlyk vertoont door B. Schotanus a Sterringa ; doe over deselve de heer Iohannes Krak van Bouricius grietman was ... A° CH MDCXXCVII ; vermeerderd uitgegeeven door François Halma MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:29.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 38 x 36,5 cm.


VII: 44   Doniawerstal door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Donia Werstal de derde Grietenije van Zevenwolden waar over grietman is de heer Jr. Taco van Burmania nu dykgraaf van dat geheele quartier / weesentlijk afgebeelt door B. S. à Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:34.000].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 55,5 x 44 cm.


VII: 45   Haskerland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Haskerland, de vierde Grietenije van de Zevenwolden / afgemeeten en weesentlyk afgebeelt door B. Schotanus à Sterringa, 1685 doe de heer Matthias van Vierssen aldaar grietman was. In wiens plaats gesuccedeert is de heer Jr. Hessel Vegilin van Claerbergen ... ; vermeerdert uitgegeeven door Franç. Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:27.000].
[Leeuwarden] : Franç. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 49 x 38,5 cm.


VII: 46   Schoterland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Schooterlandt de vijfde Grietenije van de Sevenwolden / weesentlyk vertoont doe de heer Martinus van Scheltinga aldaar grietman was ... door B. Schotanus à Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma, MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:36.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 45 x 55,5 cm.


VII: 47   Lemsterland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Lemsterland, de seste Grietenije der Zevenwolden / afgemeeten en vertoont doe aldaar de heer Tinco van Andringa grietman was etc. door B. Schotanus a Sterringa ; vermeerdert uitgegeeven door François Halma 1718.
Schaal [ca. 1:35.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 36 x 41,5 cm.


VII: 48   Gaasterland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Gaasterland de zevende Grietenije van de Zevenwolden mitsgaders de jurisdictie der stadt Slooten / afgemeeten en vertoont door B. Schotanus a Sterringa, doe aldaar de heer Valerius van Glinstra grietman was ... MDCXC en XCI ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma 1718.
Schaal [ca. 1:36.000].
[Leeuwarden] : F. Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 34 x 50,5 cm.


VII: 49   Opsterland door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Opsterlandt de achtste Grietenije van de Zevenwolden / weesentlyk vertoont doe aldaar de heer Augustinus Lijklama van Nijeholt ... grietman was ... MDCXCIII ; vermeerdert uitgegeeven door F. Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:37.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 53 x 82,5 cm.


VII: 50   Ooststellingwerf door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Stellingwerf Oost-Eynde, de negende Grietenije van de Sevenwolden / weesentlyk afgebeelt doe de heer Lubbertus Lijklama van Nijeholt aldaar grietman was ... A° CH. MDCLXXXV. door Bernhardus Schotanus a Sterringa ; vermeerderd uitgegeeven door François Halma, 1718.
Schaal [ca. 1:43.000].
[Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 48,5 x 52 cm.


VII: 51   Weststellingwerf door Bernard Schotanus à Sterringa, uitgave François Halma, 1718
Stellingwerf West Einde, de tiende en laaste Grietenije van de Zevenwolden / weesentlyk vertoont doe de heer Jr. Willem van Haren, de Jonge, aldaar grietman was, etc. door B. Schotanus à Sterringa ; vermeerderd uitgegeeven door François Halma, MDCCXVIII.
Schaal [ca. 1:38.000] [Leeuwarden] : François Halma, 1718. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 40 x 79 cm.


VII: 52   Groningen door Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1725
Corectissima nec non novissima dominii et provinciae Groningae et Omlandiae tabula / accuraté delineata, distincté divisa et in lucem edita per Fredericum de Witt.
Schaal [ca. 1:140.000].
Amstelodami : ex officina I. Covens et C. Mortier, [ca 1725].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 48,5 x 57,5 cm.


VII: 53   Groningen door Guillaume Sanson, uitgave Pieter Mortier en cie., 1708
La Seigneurie de Groningue subdivisée en toutes ses iuridictions / dressée sur les mémoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson.
Schaal [ca. 1:180.000].
A Amsterdam : chez Pierre Mortier et Compagnie, [1708].
1 kaart in 2 gemonteerde bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 53,5 x 79,5 cm.


VII: 54   Groningen door Ludolf Tjarda van Starkenburg en Nicolaas Visscher, uitgave Petrus Schenk junior, ca. 1750
Groningae et Omlandiae Dominium vulgo De Provincie van Stadt en Lande, cum subjacent: Territ. Praefect. et Tractibus / distincte ac noviter in Geograph. Tabulam redactum per Lud. Tjardae â Starckenburg et Nicol. Visscher Amst. Bat. ; A. Hogeboom sculp.
Schaal [ca. 1:100.000].
[Amsterdam] : Nunc Apud Petrum Schenk Junior, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 46 x 56 cm.


VII: 55   Groningen door A.D.G. de Gross, uitgave Johannes Covens en Zoon, 1792
Kaart der provintie van Groningen en Ommelanden : mitsgaders de Heerlijkheid Westerwolde : met een gedeelte van Vriesland, Oostvriesland, Munsterland, en Drenthe ... / voltooid in den jaare MDCCXCII door A.D.G. de Gross.
Schaal [ca. 1:190.000].
Te Amsterdam : by J. Cóvens en zoon, [1792].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 50 x 58,5 cm.


VII: 56-59   Groningen in 4 bladen door Wilhelm en Frederik Coenders van Helpen, uitgave ca. 1678
Geographische beschrivinge van de Pr: Stadt Gr. en Oml. : vervattende in sich alle heerlyckheden, fortressen, dorpen, adelycke ende considerabele huysen : met de wapens van de voornaemste ende gequalificeerste adeldom der opgemelte provincie / naet leven afgeteeckent door de gebroederen W. en F. Conders van Helpen ; Cornelius Appeus sculpsit.
Schaal [ca. 1:90.000].
[S.l. : s.n., ca. 1678].
1 kaart in 4 bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; tezamen 71 x 92 cm, met randen 107 x 136 cm.


VII: 60-63   Groningen in 4 bladen door Theodorus Beckeringh, uitgave 1781
Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden verdeelt in deszelfs byzondere quartieren, districten en voornaamste iurisdictien : beneffens de Heerlykheid Westerwolde / van nieuws opgenomen, verbetert en vermeerdert uitgegeven door Theodorus Beckeringh, auctor aeri incidit ; I. van Iagen impressionem direxit.
[S.l. : s.n., 1781].
1 kaart in 4 bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; elk blad 45,5 x 55,5 cm, met sierrand 53 x 67 cm, tezamen 105 x 134 cm.


VII: 64   Drenthe door Cornelius Pynacker, Frederick de Wit, uitgave Covens en Mortier, ca. 1750
Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae DD. Statoribus ... Reflorescentis Provinciae et Westerwoldiae Dominii Typum Emendatum LMQ dedicat Cornelius Pynacker.
Schaal [ca. 1:225.000].
Amstelodami : apud F. de Wit, ex officina I. Covens et C. Mortier, [ca. 1750].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 37 x 47,5 cm.


VII: 65   Departement van de Eems door J.L. van der Tooren, uitgave Johannes Allart, 1799
Kaart van het Departement van de Eems, verdeeld in zeven ringen / J.L. van der Tooren delin. ; H. Visser sculp.
Schaal [ca. 1:260.000].
Te Amsterdam : by Johannes Allart, 1799. 1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 47 x 68 cm.