banner

BAND IX   NEDERLANDEN ALGEMEENE KAARTEN EN KOLONIËN


IX: 1   Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg volgens de bepalingen van het Wener Congres, uitgave François Bohn, 1816
Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden en het Groot Hertogdom Luxemburg volgens de bepalingen van het Weener Congres, en het Parijsche Vredes Tractaat van 1815 / C. van Baarsel en zoon, del. et sculp.
Schaal [ca. 1:1.000.000].
Te Haarlem : bij François Bohn, 1816.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 49,5 x 37 cm.

<< Klik op de afbeelding voor een meer details.


IX: 2-6   Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg in 6 bladen, uitgave Evert Maaskamp, 1816
Generale kaart van het koningrijk der Nederlanden : verdeeld in zeventien provintien met het groot hertogdom Luxemburg op welke zeer naauwkeurig zijn aangewezen de landscheidingen, groote wegen, postroutes en kanalen opgemaakt volgens de nieuwste geographische waarnemingen : divisé en dix sept provinces avec le grand duché de Luxembourg ... = Carte générale du royaume des Pays-Bas / door E. Maaskamp par E. Maaskamp.
Schaal [ca. 1:420.000].
te Amsterdam : E. Maaskamp, 1816. 1 kaart in 6 deels tot 5 samengevoegde bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 120,5 x 97,5 cm.


IX: 7   Bladwijzer van de zogenaamde 'Kraijenhoffkaart' van Nederland, uitgave Depôt Generaal van Oorlog, 1808
Bladwijzer der generale kaart van het Koningrijk Holland.
Schaal [ca. 1:1.500.000].
[Amsterdam] : Depôt Generaal van Oorlog, [1808].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 18,5 x 22,5 cm.


IX: 8   'Itineraire en algemeene post kaart van het Koningrijk Holland', uitgave Mortier, Covens en Zoon, 1810
Itineraire en algemeene post kaart van het Koningrijk Holland MDCCCX / Dépôt Generaal van Oorlog.
Schaal [ca. 1:400.000].
[Amsterdam : Mortier, Covens en Zoon], 1810.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 76 x 90 cm.


IX: 9-12   Eerste vier, in de Franse tijd verschenen bladen van de zgn. 'Krayenhoffkaart' van Nederland, uitgave Mortier, Covens en Zoon, 1810
Chorographische kaart van Holland vereenigd met het Fransche Rijk.
Schaal [ca. 1:115.200].
[Amsterdam : Mortier, Covens en Zoon], 1810.
1 kaart in 4 (van uiteindelijk 9) bladen : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; elk blad 85 x 92,5 cm.
I. Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden; II. Kustgedeelte Leiden - Den Haag; III. Titelblad; IV. Midden- en oostelijk Noord-Brabant.


IX: 13   Bataafse Republiek, uitgave Mortier, Covens en Zoon, 1798
Nieuwe kaart der Bataafsche Republiek, verdeeld in VIII departementen, volgens de acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk.
Schaal [ca. 1:600.000].
Te Amsteldam : by Mortier Cóvens & Zoon, 1798.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 47,5 x 60,5 cm.


IX: 14   Bataafse Republiek, uitgave Johannes Allart, 1798
Nieuwe kaart der Bataafse Republiek verdeeld in departementen en ringen, volgens de acte van staatsregeling voor het Bataafsche volk / C. van Baarsel sculp.
Schaal [ca. 1:975.000].
Te Amsterdam : by J. Allart, 1798.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 25,5 x 31 cm.


IX: 15   Bataafse republiek, uitgave Johannes Allart, 1800
Kaart van de Bataafsche Republiek, verdeeld in agt departementen / C. van Baarsel sculp. ; J.C. Roeder delin.
Schaal [ca. 1:460.000].
Te Amsterdam : by Johannes Allart, 1800.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 60 x 75 cm.


IX: 16   Koninkrijk Holland door Jacob de Gelder, uitgave Johannes Allart en Jacobus Ruis, 1809
Nieuwe aardrykskundige kaart van het Koningryk Holland in deszelfs geheel grondgebied met het voormalig Oost-Friesland, Jeverland, Kniphuisen en Varel / naar de jongste Staat-verdragen door Jacob de Gelder ; A Zürcher sculp.
Schaal [ca. 1:500.000].
Te Amsterdam : by Johs. Allart en Jacs. Ruis, 1809.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 59,5 x 73,5 cm.


IX: 17   Holland verenigd met het Franse Rijk door Jacob de Gelder, uitgave Johannes Allart, 1811
Nieuwe aardrijkskundige kaart van de nieuwe departementen van Holland na de vereeniging met het Fransche Keijzerrijk / door Jacob de Gelder ; A. Zürcher sculp.
Schaal [ca. 1:500.000].
Te Amsterdam : bij Johannes Allart, 1811.
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 59,5 x 73,5 cm.


IX: 18   Bataafse Republiek met schema van departementen en ringen door Pieter Quint Ondaatje, uitgave Johannes Coenrardus Leeuwensteijn, 1799
Kaart der Bataafse Republiek : verdeeld in departementen en ringen volgens de acte van staatsregeling bij publicatie van het Uitvoerend Bewind van den 17 Novemb. 1798 en in districten bij publicatie van den 14 Meij 1799 / door Quint Ondaatje ; C. van Baarsel sculp[sit] Amst.
Schaal [ca. 1:2.000.000].
In de Haag : bij J.C. Leeuwensteijn, 1799. 1 kaart : kopergravure ; kaart 12,5 x 13 cm, geheel 50 x 40,5 cm.


IX: 19-20   Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 9 bladen en segmenten, uitgave Frederick de Wit, ca. 1670
Belgium Foederatum.
Schaal [ca. 1:250.000].
[Amsterdam : Frederick de Wit, ca. 1670].
1 kaart, gemonteerd in 9 bladen en segmenten : kopergravure ; tezamen 103 x 120 cm.


IX: 20a   'Leo Belgicus' door Claes Jansz Visscher, 1611
Novissima, et accuratissima leonis Belgici, seu septemdecim regionum descriptio / auct. N.I. Visschero.
Schaal [ca. 1:140.000].
Gedruckt t' Amsterdam : by Claes Iansz. Visscher, [1611-1621].
1 kaart : kopergravure ; 47 x 57 cm.


IX: 21   De Nederlanden in 1672-1674, uitgave Carel Allardt, ca. 1690
d' 17 Neederlantsche Proventie met de aengrensende landen als Vranckryck Ceule Munst. etc. : waer in met een linie afgetrocken is wat steden 1672 aen de francen ceulse munsterse sijn overgegaen, die nu alle door ... de Prins van Oranjen 1673 en 1674 herwonnen en herstelt zijn Schaal [ca. 1:1.350.000].
Uyt gegeven t Amsterdam : by Carel Allardt, op den Dam inde Caardt-winckel, [1690-1700].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 24 x 55 cm (kaart), 42 x 55 cm (geheel).


IX: 22   Omgeving van Batavia, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des environs de Batavia = Kaart van de buitenstreeken van Batavia / J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:45.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 20 x 28 cm.


IX: 23   Java, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Nouvelle Carte de l'isle de Java : dressée suivant les observations les plus recentes faites par ordre de la Comp.Holl. des Indes Orientales : geschikt volgens de jongste waarneemingen op Order der Nederlandsche O.I. Maatschappij gedaan = Nieuwe kaart van het eiland Java / J. v. Schley direx.
Schaal [ca.1:2.500.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 20 x 43 cm.


IX: 24a   Ceylon door Jacques-Nicolas Bellin, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte de L'Isle de Ceylan pour servir à l'histoire des etablissemens Europeens = Kaart van 't eiland Ceilon, om te dienen voor de hist. beschr. der volkpl. / par N. Bellin Ing.r ord.re de la Marine door N. Bellin, ingenieur des Franssen zeevaards ; J. V. Schley direx.
Schaal [ca. 1:1.180.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 25,5 x 24 cm.


IX: 24b   Molukken, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte particuliere des Isles Moluques = Byzondere kaart der Molukze eylanden / J.V.S. direx.
Schaal [ca. 1: 610.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 21,5 x 15 cm.


IX: 25a   Ambon, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte particuliére de l'Isle d'Amboine / J. V. Schley direx.
Schaal [ca. 1:150.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 21,5 x 29,5 cm.


IX: 25b   Java, Sumatra, Borneo, straten van Sunda, Malakka en Banka, Golf van Siam enz. door Jacques-Nicolas Bellin, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des Isles de Java, Sumatra Borneo &a. les detroits de la Sunde, Malaca, et Banca, Golfe de Siam &a. = Kaart van de eilanden van Iava, Sumatra, Borneo, enz.; van de Straaten van Sunda, Malakka en Banda; van de Golf van Siam, enz. / par N. Bellin Ingr. de la Marine door d'Hr. Bellin ; J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:12.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 25 x 29 cm.


IX: 26a   Filipijnen, Celebes en de Molukken, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des Isles Philippines, Celebes et Moluques = Kaart van de Filippynse, Celebes, en Molukse-eilanden / J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:17.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 21,5 x 15 cm.


IX: 26b   Zuidelijk deel van India door Jacques-Nicolas Bellin, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Suite de la Carte de l'Indoustan, IIe feuille comprenant la Presqu'isle de l'Inde = Vervolg van de Kaart van Hindoestan, IIde blad vervattende 't Half-Eiland van Indien / [par M. Bellin] ; J.V.S. direx.
Schaal [ca. 1:10.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart, onderste blad van 2 bladen : kopergravure, handgekleurd ; 21,5 x 24 cm.


IX: 27a   Arabische Zee met de aangrenzende kusten van Perzië, het westen van het Indisch schiereiland enz., uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des costes de Perse, Guzarat et Malabar : tirée de la carte Francoise de l Ocean Oriental publiée en 1740, par ordre de Mgr. le comte de Maurepas : gemaakt na de Fransse-kaart van den Ooster-Oceaan, uitgegeeven A° 1740, op bevel van den Hre. grave de Maurepas = Kaart van de kusten van Persië, Guzaratte en Malabar / augmentée sur des remarques particulieres et dressée sur des observations astronomiques vermeerdert op byzondere aanmerkingen, en geschikt volgens sterrekundige waarneemingen ; J.v.S. direx.
Schaal [ca. 1:15.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 24 x 19,5 cm.


IX: 27b   Siam, Malakka en Indochina, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des Royaumes de Siam, de Tunquin, Pegu, Ava, Aracan, &cc. pour servir à l'histoire des etablissemens europeens = Kaart der Koningryken Siam, Tonkin, Pegu, Ava, Arakan &ca. om te dienen tot de historische beschryving der volkpl. ; J. V. S. direx.
Schaal [ca. 1:9.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 27,5 x 27,5 cm.


IX: 28   Bengalen, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Nouvelle carte du Royaume de Bengale / J.V. Schley direx.
Schaal [ca. 1:4.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 28 x 34,5 cm.


IX: 29   Kusten van Indochina, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des costes de Cochin Chine, Tunquin, et partie de celles de la Chine = Kaart van de kusten van Kochinchine, van Tunquin, en gedeeltelyk van de Chineesse-kust / J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:8.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 20,5 x 14 cm.


IX: 30   China door Jacques-Nicolas Bellin 1748, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
L'Empire de la Chine : pour servir a l'histoire des etablissemens Europeens / par N. Bellin ingr. ordre. de la Marine 1748 ; J.V. Schley direx.
Schaal [ca. 1:10.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 28,5 x 40 cm.


IX: 31a   Japan en de kusten van Korea en China door Jacques-Nicolas Bellin, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte des Isles du Japon et la presqu'Isle de Coree : avec les costes de la Chine depuis Pekin jusqu'a Canton / par N. Bellin ; J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:12.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, gedeeltelijk handgekleurd ; 21 x 28,5 cm


IX: 31b   Tafelbaai en Kaap de Goede Hoop door Jacques-Nicolas Bellin, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte de la Baye de la Table et rade du Cap de Bonne Esperance = Kaart der Tafelbaai en rée van Kaap de Goede Hoop / dressée sur divers manuscrits par N.B. Ingr. de la Marine geschikt op verscheide handschriften, door N.B. Ingenr. des Franssen zeevaards ; J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:1.190.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 20,5 x 16,5 cm.


IX: 32   Omgeving van Kaap de Goede Hoop door Nicolas Louis de la Caille, uitgave Isaak Tirion, 1763
Nieuwe kaart van de Kaap der Goede Hoope en en der na by gelegen landen / volgens de afmeetingen van den abt De La Caille in 1752.
Schaal [ca. 1:1.000.000].
Te Amsterdam : by Is. Tirion, 1763.
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 31 x 21,5 cm.


IX: 33   Zuidelijk Afrika, uitgave Isaak Tirion, ca. 1769
Kaart van het zuidelykste gedeelte van Afrika of het land der Hottentotten.
Schaal [ca. 1:45.000.000].
Te Amsterdam : by Isaak Tirion, [ca. 1769].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 32,5 x 36,5 cm.


IX: 34   Golf van Mexico en Midden-Amerika door Jacques-Nicolas Bellin, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte du Golphe du Mexique et des Isles de l'Amérique = Kaart van de Golf van Mexico, en van de Amerikaanse Eilanden / Par M. Bellin Ingr. de la Marine Door den Hr. Bellin, Ingr. der Zee-vaard ; J. v. Schley direx.
Schaal [ca. 1:10.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion, 1773].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 27 x 37,5 cm.


IX: 35   Guyana naar Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, uitgave Evert van Harrevelt en Daniel Jean Changuion, 1773
Carte de la Guiane : pour servir à l'Hist. des Établissemens Europeens / tiré de la Carte de l'Amerique de M. Danville ; A. v. Krevelt, sculpsit Amsteldam 1773.
Schaal [ca. 1:5.000.000].
[Amsterdam : E. van Harrevelt ; D.J. Changuion], 1773. 1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 21,5 x 29,5 cm.


IX: 36   Guyana, kustgebieden noordelijk Zuid-Amerika, Curaçao en de Benedenwindse Eilanden, uitgave Isaak Tirion, 1767
Kaart van geheel Guajana of de Wilden-kust, en die der Spaansche Westindiën, op het Noord-end van Zuid Amerika.
Schaal [ca. 1:6.000.000].
Te Amsterdam : by Is. Tirion, [1767].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 31,5 x 39 cm.


IX: 37   Suriname, Berbice en Paramaribo, uitgave Isaak Tirion, ca. 1758
Landkaart van de Volkplantingen Suriname en Berbice.
Schaal [ca. 1:2.000.000].
[Amsterdam : Isaak Tirion, tussen 1758-1767].
1 kaart : kopergravure, handgekleurd ; 32 x 38,5 cm.
Met Plan van de stad Paramaribo.


IX: 38   Zuidelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg en de loop van de Rijn van Duisburg tot Mannheim, door Cornelis Covens, uitgave Mortier, Covens en Zoon, 1818
Nieuwe algemeene kaart van de zuidelijke provincien van het Koninkrijk der Nederlanden, het Groot Hertogdom Luxemburg en de loop der Rhijn van Duisburg tot Manheim, met de post en andere voornaame wegen = Nouvelle carte generale des provinces meridionales du Roijaume des Paï-Bas le grand duché de Luxembourg et le cours du Rhin dèpuis Duisbourg jusqu à Manheim, avec les grandes routes et les routes des postes / naar de nieuwste waarnemingen geteekend door C. Covens ; gegraveerd door J.L. v. Beek en G. Konsé.
Schaal [ca. 1:425.000].
Te Amsterdam : bij Mortier Covens en Zoon, 1818.
1 kaart : kopergravure, 58 x 103 cm.