banner

EEN EXCLUSIEF UITGEEFPROJECT

In 2010 werd begonnen met de algehele restauratie en digitalisering van de Atlas der Neederlanden, een ingrijpend en gecompliceerd proces dat eind 2012 volgens plan is afgerond. Dit maakt het nu ook voor het eerst mogelijk dit bijzondere particuliere verzamelwerk te publiceren in facsimile, in een gezamenlijke uitgave van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior. De verschijning daarvan is voorzien voor oktober/november in het nationale jubileumjaar 2013, wanneer de gerestaureerde Atlas der Neederlanden het middelpunt zal vormen van een grote tentoonstelling over het Nederlandse landschap in de periode tot en met de jaren rond de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden.

De beoogde eerste verschijning van de Atlas der Neederlanden in 2013 is door de inhoud van dit project gebonden aan een nadrukkelijk exclusieve vorm, namelijk die van uitgave in facsimile. Dit houdt in dat de atlas geheel overeenkomstig zijn originele aanzien wordt uitgegeven, dus handgebonden in negen delen in echt leder met goudopdruk, met alle 618 kaarten op de werkelijke grootte en in de best mogelijke kwaliteit afgedrukt op oudhollands gevergeerd papier en met de hand gevouwen en geplakt op bindstroken, zodat ze volledig vlak opengeslagen kunnen worden.

Aan de negen oorspronkelijke delen wordt bij deze uitgave een modern, tiende deel toegevoegd, waarin drs. Jan W.H. Werner, conservator Kaarten en Atlassen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, een wetenschappelijke beschrijving geeft van de historisch-cartografische achtergronden van de Atlas der Neederlanden en van elk der opgenomen kaarten.
De buitenmaten van de afzonderlijke atlasdelen bedragen ca. 58 x 42 cm, bij een dikte variërend van 5 tot 9 cm, terwijl het totaalgewicht van de tien delen gezamenlijk ongeveer 60 kg zal zijn. De afmetingen van de meeste kaarten komen overeen met een dubbel paginaformaat, gemiddeld ca. 57 x 70 cm, maar naast een aantal kleinere zijn er ook veel grotere ingebonden, zoals de hierboven afgebeelde Caarte van den nieuw vermaakte Zeedyk be Oosten Muyden, soo als de selve tans is leggende in bogte en figuure, en op den aanslag der zee, als in deese caarte is aangeweesen, ...alsoo vermaakt, en versterkt in den jaare A° 1735, 1736, 1737 / aldus corectelyk op gemeeten en in alle trouwen geteekent in de maant october deses jaars A° 1737 door Jacob van Hoorn ... ; in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, die in uitgevouwen toestand liefst 70 x 185 cm meet.
Een volledig overzicht van de inhoud van de Atlas der Neederlanden is op deze website te zien.

De opzet van het restauratieproject vereist behalve een lange periode van voorbereiding en uitvoering ook omvangrijke technische en financiële investeringen vooraf. Dit betekent dat de publicatie van de Atlas der Neederlanden in facsimile slechts zal kunnen plaatsvinden in een zeer beperkte, exclusieve oplage van ten hoogste 125 exemplaren (van elk tien delen), waarvan niet meer dan 100 voor publieke verkoop beschikbaar zullen zijn. Deze editie zal bovendien een eenmalige uitgave betreffen, waarbij alle afzonderlijke atlassen een eigen, uniek nummer krijgen.

Intekening
De noodzaak tot vergaande beperking van de oplage, het vele vereiste professionele handwerk en de toepassing van kostbare authentieke materialen maken het onvermijdelijk dat de facsimile-uitgave van de Atlas der Neederlanden in 2013 strikt voorbehouden moet zijn aan levering op voorintekening bij een verkoopprijs van € 6995,- per set (van tien delen), inclusief bezorgkosten binnen Nederland en België. Evenmin is het te vermijden dat de realisatie van dit project, gezien de grote voorinvesteringen die daarvoor nodig zijn en de huidige economische tegenwind, bij wijze van voorbehoud afhankelijk moet worden gemaakt van een minimum aantal vooraf te ontvangen intekeningen. Dat aantal is inmiddels gehaald. Het is ook nog mogelijk om in te tekenen op dit unieke project!

Intekenen op de facsimile-uitgave van de Atlas der Neederlanden kan in verband met de zeer beperkte, eenmalige en individueel genummerde oplage uitsluitend schriftelijk en rechtstreeks bij Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior c.q. Bijzondere Collecties/Universiteit van Amsterdam, door toezending per post van de uitgeprinte, volledig ingevulde en ondertekende bestelbon, of via het elektronische intekenformulier.

Alle intekenaars ontvangen van Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior een definitieve Overeenkomst van Levering en Aankoop, tezamen met een nota voor een eenmalige, bindende aanbetaling van € 695,-. Het resterende aankoopbedrag dient te worden voldaan binnen een termijn van twee weken na aflevering van de facsimile-uitgave, waartoe dan een tweede nota zal bijgaan. De bezorging omvat de complete atlas, dus van alle tien delen tegelijk, en zal plaatsvinden in de maanden oktober 2013 - januari 2014, afhankelijk van de datum van intekening.

Toewijzing geschiedt strikt op volgorde van ontvangst van intekening; zodra de publieke oplage van 100 sets is voltekend, kunnen verdere bestellingen niet meer worden gehonoreerd. De intekening, ten slotte, kan uitsluitend op de volledige Atlas der Neederlanden van toepassing zijn, dus op de complete set van tien delen; afzonderlijke atlasdelen kunnen niet worden geleverd.