banner

BESTELBON

Niet volledig ingevulde of niet ondertekende bestelbonnen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:

bestelt hierbij:
.... complete set(s) van de luxe facsimile-uitgave van de Atlas der Neederlanden
delen I t/m IX & deel X: Toelichting bij de facsimile-uitgave door drs. J.W.H. Werner;
ISBN 978-90-74861-35-9
(verschijning oktober 2013)

€ 6995,- incl. porto NL

Datum:
Handtekening:

Deze bestelbon kunt u uitprinten, invullen en ondertekenen, en in een gesloten envelop (postzegel niet nodig) toezenden aan:
Uitgeverij Asia Maior / Atlas Maior, Antwoordnummer 10208, 2270 WB Voorburg.